Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Sytuacja na rynku wieprzowiny

 

Produkcja światowa

W związku z szalejącą w Chinach epidemią Afrykańskiego Pomoru Świń weryfikacji poddać należy tezę związaną  z szacowanym wzrostem produkcji mięsa wieprzowego na świecie w 2019 r. Analitycy Komisji Europejskiej i Departamentu Rolnictwa USA jeszcze w grudniu 2018 r. przewidywali, że światowa produkcja osiągnie wartość 142,6 mln ton, przy następującym rozkładzie produkcji wśród największych producentów:

 

Dziś tezy analityków poddać trzeba wnikliwej weryfikacji. Eksperci Rabobanku podają, że z powodu rozprzestrzenienia się wirusa na wszystkie kontynentalne prowincje Państwa Środka, straty spowodowane epidemią mogą być o około 30% wyższe niż ogólna roczna produkcja mięsa wieprzowego w USA – swoim zasięgiem choroba objąć może zatem nawet 200 mln świń. Szczególnie trudna sytuacja dotknęła stada hodowlane w Chinach i lochy, których ubytek szacuje się na 40-60%, a czas odbudowy stad na nawet 5 lat. Sytuacja w Chinach, które odpowiadają za około 30% światowej produkcji, spowoduje ogromny deficyt podaży białka zwierzęcego szacowany nawet na 10 mln ton.

Problemy Chin w nieznacznej tylko części rekompensuje szacowany wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych, który wynieść ma 5,2%.

Już dziś problemy Chin przekładają się na wzrost importu na tamtejszy rynek, spadek eksportu z Chin i zwiększone zapotrzebowanie na mięso drobiowe, które w największej mierze zaspokoić mają dostawcy z Brazylii (w szczególności BRF).

 

Sytuacja w Unii Europejskiej

 

W 2018 roku produkcja wieprzowiny we Wspólnocie była o około 1,5% wyższa niż w poprzednim roku. Było to spowodowane wzrostem cen i zwiększonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj mięsa na rynku chińskim w okresie do czerwca 2017 r. W związku z epidemią ASF w Chinach i spadkiem importu do UE z tego kraju, wzrosła podaż na rynku wewnątrzwspólnotowym, co przełożyło się na spadki cen skupu żywca i zmniejszenie pogłowia loch i loch prośnych w UE o około 3%. Wszystkie te elementy wskazują, że w 2019 r. rynek unijny skurczy się o około 1% i wyprodukuje 23,8 mln ton wieprzowiny. Produkcja mięsa wieprzowego w UE w 2018 roku prezentowała się następująco:

 

Polska w 2018 r. była szóstym producentem mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej. Stawce przewodzi Hiszpania, w której pogłowie wynosi niemal 31 mln sztuk. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy – 26,4 mln sztuk, Francja – 13,7 mln sztuk, Dania – 12,6 mln sztuk, Holandia 11,9 mln sztuk i Polska – 11 mln sztuk.

Unijny eksport do krajów trzecich w 2018 r. wyniósł 3,9 mln ton. Zmniejszony eksport do Chin zrekompensował wzrost sprzedaży do USA, Japonii, Filipin i Korei Południowej. Wśród największych unijnych eksporterów poza wspólnotę Polska zajmuje piąte miejsce.

Od lat na niskim poziomie utrzymuje się import wieprzowiny do Unii Europejskiej. W roku 2018 wyniósł on 34 tys. ton, a największym dostawcą była Szwajcaria (19 tys. ton). Kolejne miejsca zajęły Serbia (4 tys. ton) oraz Norwegia i Chile. Analitycy Eurostatu twierdzą, że w roku 2019 import zanotować nieznaczny wzrost, ale nadal utrzymywać się będzie na relatywnie niskim poziomie.

Rynek wieprzowiny w Polsce

W roku 2018 pogłowie trzody chlewnej w naszym kraju zmniejszyło się o 7,4% i wyniosło nieco ponad 11 mln sztuk. Spadki odnotowano wśród prosiąt (16,5% r/r), warchlaków (8% r/r), świń na chów >50 kg (18% r/r), w tym loch (18% r/r) i loch prośnych (18,7% r/r). Wzrost nastąpił wyłącznie w grupie trzody chlewnej ubojowej o wadze od 50 kg (0,2%).

Największe spadki dotknęły województw: małopolskiego (24,7%, czyli 46 tys. sztuk), lubelskiego (23%, czyli 140 tys. sztuk), kujawsko-pomorskiego (17%, czyli 224% sztuk) i wielkopolskim (7%, czyli 300 tys. sztuk). Łącznie spadki miały miejsce w 11 województwach. Wzrost pogłowia zanotowano natomiast w 5  województwach, w  tym w: dolnośląskim (19,7%, czyli 38 tys. sztuk), podlaskim (8%, czyli 24 tys. sztuk) i mazowieckim (4,7%, czyli 52 tys. sztuk).

Wciąż największa koncentracja pogłowia trzody chlewnej utrzymuje się w woj. wielkopolskim, na które przypada aż 36% produkcji krajowej. Kolejne miejsca zajmują województwa: mazowieckie (10,5%), łódzkie (10,1%) i kujawsko-pomorskie (9,9%).

 

W roku 2018 nastąpił wzrost eksportu produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz) z Polski o około 2%, a jego wolumen osiągnął 817 tys. ton. Poniższy wykres prezentuje strukturę asortymentową eksportu:

Wzrost nastąpił także w eksporcie mięsa wieprzowego (w wadze produktu) i wyniósł 4%, osiągając tonaż 506 tys. ton. Aż 72% eksportu w tej kategorii trafiło na rynki unijne, z czego najwięcej do Niemiec (14%), Włoch (13%), Słowacji (7%), Czech (6%) i na Litwę (5%). Wśród krajów pozaunijnych najwięcej mięsa wieprzowego (w wadze produktu) trafiło do Stanów Zjednoczonych (12%), Hongkongu (4%), Wietnamu (3%) i Ukrainy (2%).

W roku 2018 nastąpił też 6% wzrost importu żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów (w ekwiwalencie tusz), wynosząc 978 tys. ton. Zaimportowano także 763 tys. ton mięsa (w wadze produktu), co stanowi 6% wzorst. Głównymi kierunkami były tu Belgia (28%, czyli 217 tys. ton), Niemcy (24%, czyli 180 tys. ton), Dania (18%, czyli 136 tys. ton) oraz Holandia (11%, czyli 87 tys, ton)

Spożycie wieprzowiny w Polsce zdecydowanie przewyższało średnią unijną i w 2018 roku wyniosło 40 kg/os wobec 32,5 kg/os. w krajach Unii Europejskiej. Udział wieprzowiny w ogóle spożycia mięsa w Polsce przekracza 50%.

 

źródła danych: IERiGŻ, KOWR, GUS, Eurostat, USDA, MRiRW, Rabobank, źródła własne

fot. pixabay

Kontakt
+48 513 712 448
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej