Jarosław Malczewski

Malczewski: Zjednoczenie rolników może ochronić europejskie rolnictwo