Sektor mleczarski ma dość ignorancji UE! Ekspert: 14 krajów wzywa do podjęcia działań

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) asygnował ostatnio dodatkowe środki w celu ustabilizowania rynku. Amerykańska branża mleczarska odnotowała znaczny wzrost rentowności w 2022 roku, co zaowocowało jak dotąd ograniczoną likwidacją krów. W przypadku utrzymywania się cen mleka na niskim poziomie, niektóre gospodarstwa rolne mogą zostać zmuszone do uboju.

Przedstawiciele 14 krajów europejskich wzywają do położenia kresu ignorancji politycznej w UE Zgromadzone przez 18 organizacji z 14 krajów pierwsze zgromadzenie członków EMB w tym roku w Brukseli przyciągnęło dużą frekwencję. Dyskusje między organizacjami członkowskimi zostały dodatkowo wzbogacone wymianą zdań z zaproszonymi prelegentami z sektora handlu detalicznego oraz z organizacji European Coordination Via Campesina (ECVC). Podczas dwóch dni zgromadzenia, które odbyło się pod koniec czerwca, analizowano sytuację na międzynarodowym rynku mleczarskim oraz dyskutowano nad konstruktywnymi projektami, pomysłami i możliwymi inicjatywami współpracy.

YouTube player

Przeczytaj także: