Krzysztof Malczewski

Transformacja energetyczna jest przeprowadzana w chaotycznym tempie