Logo Rolnictwo Przyszłości

ROLNICTWO
PRZYSZŁOŚCI

W odpowiedzi na wyzwania związane z produkcją
i gospodarką odpadami w gospodarstwach
rolnych, Instytut Gospodarki Rolnej ogłasza
ambitny projekt edukacyjny o nazwie
"Rolnictwo Przyszłości". Celem kampanii jest
zainicjowanie odważnych zmian w sposobie
myślenia rolników na temat gospodarowania
odpadami, poprzez promowanie zasad obiegu
zamkniętego.

SPOTY
RADIOWE

SPOTY
TV

PODCASTY

Aktualności
kompostowanie rolnictwo przyszłości

Kompostowanie w zrównoważonym rolnictwie

marsz gwiaździsty rolnictwo

Marsz Gwiaździsty na Warszawę 27 II 2024 Ogólnopolski protest rolników

Przepraszamy bza baner

Przepraszamy za baner

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Spoty radiowe
Spoty TV
Podcasty