Logo Rolnictwo Przyszłości

ROLNICTWO
PRZYSZŁOŚCI

W odpowiedzi na wyzwania związane z produkcją
i gospodarką odpadami w gospodarstwach
rolnych, Instytut Gospodarki Rolnej ogłasza
ambitny projekt edukacyjny o nazwie
"Rolnictwo Przyszłości". Celem kampanii jest
zainicjowanie odważnych zmian w sposobie
myślenia rolników na temat gospodarowania
odpadami, poprzez promowanie zasad obiegu
zamkniętego.

SPOTY
RADIOWE

SPOTY
TV

PODCASTY

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

logo-nfos logo-pz
Aktualności
drony w rolnictwie

Skrzydła nad polami. Innowacyjne zastosowania dronów w rolnictwie

kompostowanie rolnictwo przyszłości

Kompostowanie w zrównoważonym rolnictwie

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Spoty radiowe
Spoty TV
Podcasty