Talk icon

Aktualności

08-02-2024

Autor: Świat Rolnika

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Fundacja Polska Ziemia została wybrana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przeprowadzenia kampanii w ramach realizacji projektu „Rolnictwo przyszłości”. Projekt ten jest realizowany od stycznia 2024 r. Celem projektu, jest upowszechnienie wiedzy na temat gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie.

Czym jest gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym?

W rolnictwie, gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym odnosi się do praktyk, które zmierzają do minimalizacji odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie i przetwarzanie surowców oraz materiałów organicznych w ramach zamkniętego systemu. Najważniejsze aspekty związane z tym tematem:

Kluczowym aspektem jest minimalizacja odpadów. Rolnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym stawia sobie za cel minimalizację odpadów poprzez zapobieganie ich powstawaniu na poziomie pierwotnym, czyli na polu. Poprzez zrównoważone praktyki uprawy, takie jak kompostowanie, stosowanie naturalnych nawozów i minimalizację użycia chemikaliów, rolnicy mogą zmniejszyć ilość odpadów powstających w procesie produkcji.

Kolejnym ważnym punktem jest odzyskiwanie i recykling. Gospodarka o obiegu zamkniętym promuje odzyskiwanie i recykling materiałów organicznych, takich jak resztki roślinne, obornik czy pozostałości po zbiorach. Te materiały mogą zostać przetworzone na naturalne nawozy lub użyte do produkcji biogazu, co pozwala na wykorzystanie ich w procesie produkcyjnym zamiast traktować je jako odpady.

Bardzo ważne są, także, zrównoważone praktyki rolne, które polegają na wspieraniu zrównoważonych praktyk rolnych, takich jak agroekologia czy permakultura. Mogą przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów i promować bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Ostatnią znaczącą kwestią jest zamknięty obieg zasobów. W gospodarce o obiegu zamkniętym dąży się do stworzenia systemu, w którym surowce i materiały są używane wielokrotnie, a ich wartość jest maksymalnie wykorzystywana przed powrotem do naturalnego środowiska w postaci biodegradowalnej.

Wprowadzanie tych praktyk w rolnictwie może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zwiększenia zrównoważonej produkcji żywności.

Polecane artykuły

kompostowanie rolnictwo przyszłości

Kompostowanie w zrównoważonym rolnictwie

Przepraszamy bza baner

Przepraszamy za baner

protest rolników 20 luty 2024

Protest rolników 20 II 2024 Znowu to zrobimy!