Talk icon

Aktualności

08-02-2024

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Rolnictwo Przyszłości - wprowadzenie

Instytut Gospodarki Rolnej został wybrany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przeprowadzenia kampanii w ramach realizacji projektu „Rolnictwo przyszłości”. Projekt ten jest realizowany od stycznia 2024 r. Celem projektu, jest upowszechnienie wiedzy na temat gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie.

Czym jest gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym?

W rolnictwie, gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym odnosi się do praktyk, które zmierzają do minimalizacji odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie i przetwarzanie surowców oraz materiałów organicznych w ramach zamkniętego systemu. Najważniejsze aspekty związane z tym tematem:

Kluczowym aspektem jest minimalizacja odpadów. Rolnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym stawia sobie za cel minimalizację odpadów poprzez zapobieganie ich powstawaniu na poziomie pierwotnym, czyli na polu. Poprzez zrównoważone praktyki uprawy, takie jak kompostowanie, stosowanie naturalnych nawozów i minimalizację użycia chemikaliów, rolnicy mogą zmniejszyć ilość odpadów powstających w procesie produkcji.

Kolejnym ważnym punktem jest odzyskiwanie i recykling. Gospodarka o obiegu zamkniętym promuje odzyskiwanie i recykling materiałów organicznych, takich jak resztki roślinne, obornik czy pozostałości po zbiorach. Te materiały mogą zostać przetworzone na naturalne nawozy lub użyte do produkcji biogazu, co pozwala na wykorzystanie ich w procesie produkcyjnym zamiast traktować je jako odpady.

Bardzo ważne są, także, zrównoważone praktyki rolne, które polegają na wspieraniu zrównoważonych praktyk rolnych, takich jak agroekologia czy permakultura. Mogą przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów i promować bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Ostatnią znaczącą kwestią jest zamknięty obieg zasobów. W gospodarce o obiegu zamkniętym dąży się do stworzenia systemu, w którym surowce i materiały są używane wielokrotnie, a ich wartość jest maksymalnie wykorzystywana przed powrotem do naturalnego środowiska w postaci biodegradowalnej.

Wprowadzanie tych praktyk w rolnictwie może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zwiększenia zrównoważonej produkcji żywności.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Gospodarki Rolnej.

logo-nfos logo-igr

Polecane artykuły

walencja manifest

Manifest europejskich rolników Walencja 2024

restrukturyzacja

Rolnik wpada w problemy finansowe! Piotrowski: Skutecznym rozwiązaniem jest restrukturyzacja

protest rolnikow

#EUROPA TO ZNACZY: UPRAWIAĆ I HODOWAĆ. ROLNICY WYJDĄ NA ULICE! OGÓLNOPOLSKI PROTEST 24.01.2024