Jacek Zarzecki

Zarzecki: Polski sektor wołowiny znajduje się w dobrej kondycji, a ceny niebawem wzrosną

Zarzecki: Polski sektor wołowiny potrzebuje nowych rynków zbytu