Rafał Mładanowicz

Spadki cen zboża w skupach to efekt zagranicznych spekulacji