Talk icon

Inwestycje, Gospodarka, Polityka

28-03-2024

Autor: Jakub Szlachcic

Unia robi pierwszy krok. Zielony ład i WPR do zmiany

WPR Zielony ład

Przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się i zaakceptowali ukierunkowany przegląd niektórych kluczowych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ramach Specjalnej Komisji ds. Rolnictwa. Przegląd ten był odpowiedzią na postulaty rolników zgłaszane podczas wielkich rolniczych protestów w Europie.

Uproszczenie procedur i większa elastyczność środowiskowa
Przegląd wprowadza zmiany w planach strategicznych WPR, które mają na celu uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji oraz wprowadzenie większej elastyczności przy spełnianiu określonych wymogów środowiskowych. Rada Unii Europejskiej zgodziła się na proponowane przez Komisję Europejską zmiany. Po akceptacji przez Parlament Europejski, zmienione przepisy mogą wejść w życie wiosną tego roku.
Konkretne zmiany czekające rolników
Zaproponowane zmiany dotyczące praktyk dobrej kultury rolnej zgodnych z ochroną środowiska (GAEC) zostały przedstawione przez Komisję Europejską. Rolnicy będą musieli spełnić określone wymagania, aby otrzymać dopłaty. Państwa członkowskie będą mogły przyznawać tymczasowe i ukierunkowane odstępstwa od niektórych warunków warunkowości w sytuacjach nagłych spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami klimatycznymi..

Zmiany w normach GAEC
GAEC 6 - Pokrywa glebowa w okresach wrażliwych: Kraje Unii Europejskiej będą mogły decydować, które gleby będą objęte ochroną i w jakim okresie, uwzględniając specyfikę krajową oraz regionalną.
GAEC 7 - Płodozmian pozostanie główną praktyką, z możliwością stosowania zróżnicowania upraw jako alternatywa.
GAEC 8: Planowane jest wprowadzenie dobrowolności dotyczącej zachowania istniejących elementów krajobrazu.

Zwolnienie małych gospodarstw
Małe gospodarstwa rolne o powierzchni 10 hektarów i poniżej zostaną zwolnione z obowiązku przestrzegania wymogów warunkowości WPR, co ma na celu odbiurokratyzowanie rządowych administracji oraz znaczne uproszczenie i ułatwienie życia rolnikom.

Elastyczność planów strategicznych WPR
Kraje Unii będą mogły zmieniać przygotowane przez siebie plany strategiczne WPR dwa razy w roku, co jest zmianą w stosunku do ubiegłych lat, kiedy można było zrobić to tylko raz.
Te zmiany mają na celu dostosowanie się do potrzeb rolników oraz zwiększenie elastyczności i uproszczenia w zakresie przestrzegania wymogów WPR.

Czy zapowiedzi Brukseli zakończą protesty rolników?
Po wielomiesięcznych strajkach rolników na terenie UE brukselscy urzędnicy postanowili wsłuchać się w głos przedstawicieli wsi i spełnić ich żądania.
David Clarinval, belgijski wicepremier i minister m.in. rolnictwa powiedział, że głos rolników został wysłuchany i zostaną wdrożone działania, które rozwieją ich obawy:

- Ukierunkowana zmiana przepisów zapewnia właściwą równowagę między zapewnieniem rolnikom i państwom członkowskim większej elastyczności a zmniejszeniem obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ambicji środowiskowych we wspólnej polityce rolnej.

Czy wszystkie postulaty, których spełnienia domagają się rolnicy zostaną zrealizowane? To raczej nierealne, bo rolnicy domagali się całkowitego odrzucenia tzw. Zielonego ładu oraz zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy i wątpliwym jest, żeby wycinek z części obowiązujących przepisów usatysfakcjonował rolniczą społeczność. Poza tym został jeszcze jeden z najważniejszych filarów Zielonego ładu czyli Odbudowa zasobów przyrodniczych, która nie wiadomo czy zostanie odrzucona czy przegłosowana, bo głos polskiego rządu jest w tej sprawie niejasny, z jednej strony rząd premiera Morawieckiego chciał odrzucenia tych przepisów, zaś z drugiej strony obecny rząd premiera Tuska ma na kwietniowym głosowaniu wstrzymać się od głosu lub zagłosować „za”. To wszystko sprawia, że nie zanosi się na koniec strajków rolniczych.  

Źródła: farmer.pl, pap.pl

 

 

Polecane artykuły

wybory samorzadowe 2024

Pejzaż polityczny w Polsce po wyborach samorządowych

EUnitedAgri

Szczyt rolniczy #EUnitedAgri w Brukseli

protest rolnikiów

Protest rolników. Czy w Polsce nadchodzi era protestów rolniczych w stylu francuskich farmerów?