sr-logo

oficjalny serwis Instytutu Gospodarki Rolnej

przejdź

sr-logo

oficjalny serwis Instytutu Gospodarki Rolnej

przejdź

sr-image

Instytut Gospodarki Rolnej łączy się ze Światem Rolnika.Info

Instytut Gospodarki Rolnej jest think tankiem o profilu rolniczym którego nadrzędnym celem jest podejmowanie aktywności ukierunkowanych na ochronę interesów producentów rolnych oraz agitację na rzecz polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego, a także polskich przedsiębiorców. Instytut Gospodarki Rolnej działa bardzo szeroko. Eksperci związani z IGR opracowują raporty dotyczące przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. Opracowania przygotowane przez IGR charakteryzuje profesjonalizm połączony z przystępnym dla każdego odbiorcy językiem. Tworzymy artykuły, wywiady, stanowiska w kluczowych dla polskiej wsi sprawach, umożliwiające lepsze zrozumienie tego, przed jakimi wyzwaniami stoi polska wieś. W szczególności przygotowywane przez Instytut Gospodarki Rolnej analizy umożliwiają lepsze zrozumienie wsi mieszkańcom miast, co umożliwia wpływ na procesy decyzyjne zapadające w najwyższych kręgach władzy. Instytut Gospodarki Rolnej, współpracując z najważniejszymi instytucjami publicznymi, organizuje debaty oraz konferencje naukowe, które, dzięki fuzji, zobaczycie na kanale Świat Rolnika.Info. W organizowanych przez Instytut Gospodarki Rolnej wydarzeniach biorą przedstawiciele administracji publicznej, organizacji rolniczych, biznesu a także świata nauki. Eventy są też miejscem spotkań i nawiązywanie relacji biznesowych między przedstawicielami różnych gałęzi polskiej produkcji rolnej.

przydatne instytucje

IBPRS-logo CDRwB-logo KCER-logo ARiMR-logo FPZ-logo PIORiN-logo SRP-logo KRUS-logo
IBPRS-logo CDRwB-logo KCER-logo ARiMR-logo FPZ-logo PIORiN-logo SRP-logo KRUS-logo