IGR: Działamy w twoim interesie

Pierwszy
Think-Tank
rolniczy

Baner reklamowy
Cięcia budżetowe na promocję unijnego rolnictwa

Ograniczanie wsparcia dla rolników w momencie, gdy rynek może zostać zalany tańszymi produktami z Ukrainy, jest nie tylko nieodpowiedzialne i niesprawiedliwe.

Ochrona Rynku Wspólnotowego: Wyzwania i Konieczność Działań

Ochrona rynku wspólnotowego wymaga rewizji polityki handlowej UE.

futerka projekt

Projekt zakłada 15-letni okres vacatio legis - pozwoli rolnikom na spłatę zaciągniętych kredytów, a zakładom na znalezienie alternatywnych metod sprzedaży UPPZ bez ponoszenia kosztów ich utylizacji.

Wstęp - czym jest gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym

Jak unowocześniać gospodarstwa rolne w zgodzie z naturalnym porządkiem rzeczy, przy wykorzystywaniu najnowszych zdobyczy techniki i rozumu!

Europa wybory PE

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą być początkiem nowego otwarcia w Europie.

ue-mercosur

Rząd UE nakłada surowe zasady na własnych rolników dotyczące sposobu produkcji, w które to rolnicy sami muszą inwestować, a jednocześnie są karani rabatami i ograniczeniami, gdy nie mogą ich spełnić.

igr górnictwo

Rozwój polskiej gospodarki wymaga wsparcia dla kluczowych sektorów, takich jak górnictwo i rolnictwo.

gnojowica granica

Rolnicza solidarność z Wojskiem Polskim i Strażą Graniczną przypomina czasy powstań i wojen, kiedy chłopi swoim patriotycznym zaangażowaniem wspierali walkę o obronę Polski

protest rolników

Głos rolników w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego jest ważny

Czyste powietrze Czyste powietrze

Szczepan Wójcik

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej

Zaangażowany głównie w obszar rolnictwa, gdzie kładę swoją pasję i zaangażowanie. Uważam, że rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju oraz Unii Europejskiej. Dlatego koncentruję się na komunikowaniu potrzeb tego sektora i organizowaniu działań pozabiznesowych, które wspierają interesy polskiego rolnictwa. W ramach mojej pracy aktywnie uczestniczę w inicjatywach takich jak IGR i EUnitedAgri, działając na rzecz ich promocji i rozwoju.

Monika
Przeworska

Dyrektor

m.przeworska@instytutrolny.pl

Karolina
Hernik

Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych

k.hernik@instytutrolny.pl

Sandra
Gałka

Kierownik Biura

s.galka@instytutrolny.pl

Partnerzy

Kancelaria_piotrowski GrupaK45 ZounerLegal