Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie umowy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącej warunków opuszczenia UE przez Zjednoczone Królestwo

W związku z zaakceptowaną przez Radę Europejską treścią porozumienie ws. Brexitu oraz jej kompleksowym charakterem i oddziaływaniem na przyszłość unijnego rolnictwa, Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujący komentarz do niniejszego dokumentu:

1) Wielka Brytania decyduje się na opuszczenie Unii Europejskiej w sytuacji, w której wedle większości prognoz ekonomicznych na przestrzeni najbliższych kilku lat stanie się największą gospodarką Europy. Dla Polski Wielka Brytania jest ważnym partnerem w relacjach handlowych. Wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wyspy brytyjskie przekracza 2 mld euro rocznie. Dziś pozycja Wielkiej Brytanii w zestawieniu sprzedaży zagranicznej polskiej produkcji rolno-spożywczej jest równoznaczna z udziałem ośmioprocentowym. Równocześnie Brytyjczycy zaopatrują nas m.in. w mięso wieprzowe, tytoń ora słodycze. Są jedynym z dziesięciu największych dostawców żywności na polskim rynek.

2) Wraz z przyrostem liczby Polaków w Wielkiej Brytanii od momentu polskiej akcesji do UE skokowo wzrósł eksport naszych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Brytyjczycy chętnie kupują także w Polsce wyroby alkoholowe (piwo) oraz tytoniowe (tzw. slimy).

3) Treść porozumienia zatwierdzona przez Radę Europejską 25 listopada bieżącego roku przewiduje, że w okresie bezpośrednio po wyjściu z UE Wielka Brytania pozostanie członkiem wspólnego rynku, wobec którego zastosowanie będą miały cztery podstawowe swobody przepływu oraz generalny zakaz dyskryminacji, jak również zakaz świadczenia nieuzasadnionej pomocy publicznej. To właśnie kwestia pomocy publicznej jest w opinii Instytutu najsłabiej uregulowana w wynegocjowanym porozumieniu i może rodzic poważne wątpliwości co do równego traktowania i konkurencyjności towarów z państw członkowskich UE na rynku brytyjskim.

4) W początkowym okresie w mocy pozostaną traktatowe przepisy dotyczące pomocy publicznej, tzn. wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aktualne pozostają także traktatowe wyjątki dopuszczające zastosowanie publicznych form wsparcia.

5) W kolejnych okresach po wyjściu z UW Wielka Brytania coraz bardziej będzie mogła jednak polegać na cyklicznie określanych maksymalnych limitach wsparcia publicznego, które będzie mogła kierować do producentów brytyjskich. W rezultacie obecnie skonstruowanego porozumienie można powiedzieć, że państwa członkowskie mogą być pewne przestrzegania przez Londyn traktatowych przepisów dotyczących pomocy publicznej jedynie do końca obecnej perspektywy budżetowej, tj. do końca 2020 r.

6) Wobec powyższego Instytut Gospodarki Rolnej stoi na stanowisku, że w relacjach państw członkowskich z Wielką Brytanią analogiczne formy wspierania rodzimych producentów powinny również stać się integralna częścią finalnego porozumienia. Tylko w ten sposób uda się zapewnić konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych w Wielkiej Brytanii oraz uchronić polski rynek przed zalewem obcej produkcji, która będzie bardziej opłacalna od rodzimego wytwórstwa żywności.

 

Jacek Podgórski

Dyrektor 

Instytut Gospodarki Rolnej

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej