Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

W związku z przygotowanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej czuje się w obowiązku przesłać stanowisko w niniejszej sprawie. Wnioskodawca nie skierował przedmiotowego projektu do konsultacji publicznych, jednak jego doniosłość i stopień oddziaływania na obywateli sprawiają, że w pełni zasadne jest przedstawienie niniejszych argumentów:

1) Instytut w pełni popiera ideę zwiększania dostępności mieszkań. W 2017 roku rząd wprowadził prawną możliwość zwiększenia podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. Zgodnie z przyjętą ustawą koordynatorem tych procesów i zarządcą nieruchomości ustanowiono państwową osobę prawną – Krajowy Zasób Nieruchomości. Niepokój środowisko rolniczych, który wielokrotnie eksponowany był m.in. w opiniach i stanowiskach Instytutu (zarówno podczas prac resortowych, jak i prac w Sejmie RP), polegał na korelacji programu budownictwa tanich mieszkań na gruntach Skarbu państwa z równoległym zablokowaniem swobodnego obrotu ziemią rolną i wprowadzenie generalnej zasady prawa pierwszeństwa Skarbu Państwa w przypadku zbywania nieruchomości rolnych (z ustawowo przewidzianymi wyjątkami).

2) Przedmiotowy projekt utwierdza w przekonaniu, że Krajowy Zasób Nieruchomości jest de facto pośrednikiem w procesie przejmowania ziemi rolnej z rąk prywatnych do rąk Skarbu państwa z przeznaczaniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na taką konstrukcję nie można się zgodzić, jeżeli przepisy tzw. ustawy o ziemi z 2016 r. wciąż budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, a dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych dowodzi wadliwości przyjętych regulacji.

3) Przedmiotowy projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości nieruchomości jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom ma być wypłacane wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Wyłączenie nie obejmuje nieruchomości zarządzanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

4) Instytut nieustannie stoi na stanowisku, że spod obowiązywania przepisów powinny zostać wyłączone te grunty rolne, co do których przed 1 maja 2016 r. terenowe oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych wydały wstępne zgody na przeniesienie własności (z reguły na dotychczasowych dzierżawców). Ponadto proponowane przepisy nie powinny obejmować tych nieruchomości, co do których istnieją potwierdzone w aktach notarialnych umów dzierżawy (lub użytkowania) zapisy prawa pierwokupu. W wyżej wymienionych przypadkach toczą się postepowania przed sądami administracyjnymi.

Wobec powyższego Instytut Gospodarki Rolnej stoi na stanowisku, że ustawa w takim kształcie, tj. jeszcze bardziej uniemożlwiająca dochodzenie swoich praw przez przedsiębiorców rolnych, których wywłaszczono z prawa nabycia ziemi rolnej, nie powinna stać się częścią krajowego porządku prawnego. Takie stanowisko będzie także prezentowane podczas prac legislacyjnych w Sejmie RP.

 

Jacek Podgórski

dyrektor

Instytut Gospodarki Rolnej

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej