Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

W związku z wniesionym do laski marszałkowskiej przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następuję stanowisko:

1) Tegoroczna klęska suszy będzie odczuwalna zarówno dla odbiorców, jak i producentów rolno-spożywczych co najmniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w całej Europie szacowane są w miliardach euro. Wiele gospodarstw rolnych stanęło na granicy bankructwa. W związku z tą dramatyczną sytuacją odpowiednie mechanizmy pomocowe zostały podjęte nie tylko na szczeblu unijnym (zgoda na przyspieszanie wypłat zaliczek na płatności bezpośrednie oraz zgoda na zmianę przeznaczenie gruntów pierwotnie przeznaczonych na zazielenienie bez konieczności zwrotu pobranych dopłat), ale także na szczeblu krajowym. W ostatnim czasie resort rolnictwa podjął się przygotowanie i wdrożenie korzystnych dla rolników zmian w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto w ostatnich miesiącach przygotowano projekty aktów prawnych regulujących: odpowiedzialność za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej; zwiększenie i ujednolicenie dopłat do składek na ubezpieczenia rolnicze; wypłaty odszkodowań za straty w uprawach (pow. 70 proc.) lub hodowlach. Wszystkie te działania legislacyjne musiały mieścić się w ramach prawa wspólnotowego, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej.

2) Zaproponowany przez grupę posłów przedmiotowy projekt przewiduje umorzenie płatności podatku rolnego przypadającej na dzień 15 listopada za rok podatkowy 2018 i pokrycie różnicy w wysokości udziału we wpływach z podatku rolnego środkami z budżetu państwa. W projekcie mowa o ostatniej z czterech proporcjonalnych rat płatnych w roku podatkowym 2018. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2018 roku wynosi 131,23 złotych za 1 ha przeliczeniowy. W uzasadnieniu do projektu napisano, że jest on powodowany ubytkiem w dochodach rolniczych ze względu na występująca na terenie niemal całego kraju suszę rolniczą. Posłowie powołują się na dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, według których klęska dotknęła 92 proc. rolników uprawiających zboże jare, 80 proc. uprawiających zboże ozime oraz 86 proc. hodowców krzewów owocowych i 84 proc. producentów owoców miękkich.

3) Posłowie zauważają, że dziś rolnicy nie mają możliwości ubiegania się o umorzenie ostatniej raty podatku rolnego z uwagi na fakt, że rząd nie zdecydował się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Ustawowe umorzenie ostatniej raty podatku byłoby równoznaczne z obniżeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego o ok. 400 mln złotych, co, według projektodawców, miałoby zostać wyrównane ze środków budżetu państwa.

4) W ocenie IGR propozycja poselska nie jest dostatecznie uzasadniona, a koszty jej wdrożenia są nie do przyjęcia. Po pierwsze, tworzenie ustawy specjalnej dla konkretnej grupy podatkowej zawsze rodzi niezadowolenie innych zobowiązanych do uiszczania danin publicznych. Wszelkie wstępne prognozy pokazują, ze kolejne okresy niestety nie będą wolne od klęsk suszy, przez co incydentalność (jednorazowość) takiego rozwiązania byłaby w opinii wielu interesariuszy niewystarczająca. Po wtóre, zwolnienie podatkowe dla podmiotów operujących i konkurujących na wspólnym rynku UE oraz pokrycie ubytków budżetowych powstałych z tego tytułu środkami publicznymi wzbudzi uzasadnione obawy Komisji Europejskiej o stosowanie zakazanej pomocy publicznej. Tyma bardziej że podmioty, którym pomoc ta byłaby de facto dedykowana nie są zobowiązane do przedstawienia ewaluacji zastosowanego środka.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Instytut Gospodarki Rolnej nie może wyrazić pozytywnej opinii o przedmiotowym projekcie.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej