Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

W związku z przedłożonym przez grupę posłów klubu parlamentarnego Kukiz ’15 przedmiotowym projektem nowelizacji Instytut Gospodarki Rolnej prezentuje następujące stanowisko:

1. Wniesiony do Sejmu RP projekt przewiduje zniesienie z dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązku uiszczania opłaty targowej. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają odstąpić od pobierania opłaty, jeżeli tak zadecydują władze miasta. W praktyce od momentu, w którym to samorządy decydują o poborze daniny, czyli od roku 2016, większość dużych miast w Polsce zdecydowała się na likwidację tej archaicznej konstrukcji. Spośród największych polskich miast jedynie Kraków pozostał przy poborze, próbując uprzednio (bez pożądanego skutku) powiązać obowiązek uiszczania opłaty z faktem niepłacenia podatków przez płatnika na terenie miasta. Miasta, które nie zdecydowały się na odstąpienie od poboru opłaty, stoją na stanowisku, że dochody z tytułu tejże opłaty są istotne z punktu widzenia interesów samorządu i nie mogą być utracone. W naszej opinii argument ten nie wytrzymuje konfrontacji z głównym uzasadnieniem dla zaproponowanego projektu, jakim jest nieopłacalność i wysoki poziom skomplikowania poboru. Należy zwrócić uwagę, że chociażby w wymienionym wyżej Krakowie funkcjonują aż trzy grupy stawek opłaty targowej, a w ich obrębie aż 18 różnych przedmiotów (tzn. także i stawek) opodatkowania. Dodatkowo utrzymywana jest osobna wysoka (500 zł dziennie) stawka opłaty za handel w miejscach niewyznaczonych. Roczne dochody Krakowa z tytułu opłaty targowej wynoszą ok. 3 mln złotych, tymczasem sam pobór generuje koszty w wysokości aż 1 mln złotych.

2. Posłowie-projektodawcy zauważają, że wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią najczęściej ok. 1 proc. dochodów miast. Dodatkowo nie da się obiektywnie uzasadniać nierównego traktowania handlujących w różnych ośrodkach miejskich. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewien mankament uzasadnienia projektu, tj. tezy, że te stosunkowo niewielkie wpływy z dotychczasowej opłaty skarbowej będą zrównoważone przez większe wpływy podatkowe, w których partycypują samorządy. Przykład krakowski pokazuje, że próba różnicowania handlujących według kryterium miejsca płacenia podatków jest skazana na niepowodzenie. Powyższe nie zmienia jednak naszego stanowiska za ostateczną likwidacją opłaty targowej.

3. Pragniemy przypomnieć, że za ustawową likwidacją opłaty targowej w Polsce wielokrotnie opowiadali się samorządowi działacze Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej liczymy na szybkie procedowanie i przyjęcie tego poselskiego projektu, który przywraca sprawiedliwość na miejskich targowiskach i jest rzeczywistym wsparciem producentów rolno-spożywczych, którzy decydują się na pominięcie pośredników i sami dostarczają swoje artykuły do konsumentów.

Wobec powyższych argumentów Instytut Gospodarki Rolnej popiera przygotowany projekt i liczy na jego jak najszybsze uchwalenie i podpisanie ustawy przez Prezydenta.

 

 

 

 

 

 

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Jacek Podgórski

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej