Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej przekazuje niniejsze uwagi:

  1. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu dokonanie cyklicznej (rocznej) korekty szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w oparciu o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. W dniu 30 maja 2018 r. prezes GUS komunikatem w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. (M. P. poz. 517) ogłosił, że ceny towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosły o 8,5 proc.
  2. Rolą organu wskazanego w delegacji ustawowej jako właściwego do wydawania aktu wykonawczego jest działanie w granicach delegacji. Niedopuszczalne jest zatem różnicowanie podmiotów-adresatów projektowanego aktu wykonawczego. Tymczasem projektowane rozporządzenie, bez wyraźnego uzasadnienia, różnicuje szacunkowe dochody, zaniżając przy tym niektóre z nich (tzn. ustalające je poniżej owego 108,5 w porównaniu do okresu ubiegłego).
  3. Projektodawca nie odważył się na zawyżenie dochodu, co stanowiłoby zupełnie nieuprawioną skrajną dyskryminację określonych grup producentów rolnych, ale i tak postanowił potraktować niektórych z nich w sposób bardziej korzystny. Otóż, w projekcie posłużono się fikcja, jakoby wzrost ceny towarowej produkcji kurcząt rzeźnych (powyżej 100 sztuk) miały wynieść nie 8,5 proc., ale 0,8 proc. W efekcie zaniżone zostały szacunkowe dochody, co wpłynie korzystnie na zobowiązania podatkowe (wielkość podatku dochodowego) tej grupy producentów.
  4. Instytut Gospodarki Rolnej stoi na stanowisku, że z uwagi na dramatyczną sytuację hydrologiczną Polski oraz faktyczne uzależnienie od dyktowanych poza Unią Europejską cen nasion soi właściwie wszystkie działy produkcji rolnej skazane są na ponoszenie większych kosztów wytwórstwa, a ich duża część znajduje się na granicy opłacalności i bankructwa. W tej sytuacji na wyjątkowe traktowanie ze strony administracji rządowej zasługują wszystkie grupy producentów. Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania innych wskaźników dla producentów z różnych działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym Instytut Gospodarki Rolnej nie może pozytywnie zaopiniować przedłożonego projektu. W naszej opinii jego obecna treść jest przejawem niczym nieusprawiedliwionego nierównego traktowania w obrębie grupy społecznej, która i tak musi mierzyć się z bardzo wieloma trudnościami. Wnosimy o zmianę przedmiotowego projektu w taki sposób, aby nie rodził on konfliktów w środowisku producentów rolnych.

Jacek Podgórski Dyrektor
Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej