Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W związku z przekazanym do laski marszałkowskiej przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

  1. Należy zauważyć, że już w listopadzie 2017 roku grupa posłów sejmowego klubu poselskiego Kukiz ’15 przedstawiła projekt ustawy, którego przedmiotem były narzędzia mające za zadanie urzeczywistnić dzisiejsze funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich. Ówczesny projekt zakładał dopuszczanie organizacyjnego usamodzielniania się kół. Proponowane przepisy miały pozwolić, aby koło gospodyń wiejskich stało się „dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych”. KGW miałyby zatem zostać zrównane z Kółkami Rolniczymi. Połowie-wnioskodawcy przewidzieli, że zarejestrowanie statutu KGW w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagałoby inicjatywy dziesięciu osób. Samodzielne organizacyjnie koła gospodyń wiejskich posiadałyby własną osobowość prawną i mogłyby prowadzić działalność gospodarczą, socjalną i handlową. Koła mogłyby działać nie tylko na terenach wiejskich, ale również na obszarach miast. Posłowie przewidzieli również możliwość przystępowania kół do międzynarodowych organizacji rolniczych i ponadnarodowych organizacji reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej.

  2. Na krytykę zasługuje zatem fakt, że strona rządowa postanowiła zignorować inicjatywę legislacyjną przedstawicieli opozycji, aby na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi przedstawić się w roli jedynego depozytariusza dbałości o dziś już nieco zapomnianą ideę zrzeszania kobiet wsi.

  3. Rządowy projekt definiuje koło gospodyń wiejskich jako „dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”. W otwartym katalogu zadań koła wymienia się m.in. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie społeczno-ekonomicznej roli kobiet.

  4. Na podstawie zaproponowanych przepisów koła gospodyń wiejskich nabywałyby osobowość prawną oraz zdolność zarobkowania, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miałaby być podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dochód z działalności KGW ma służyć realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału między jego członków. Ponadto koło będzie mogło otrzymywać dotacje budżetowe.

  5. Projekt przewiduje także, że za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła – odpowiada koło tak, jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego.

  6. Projekt dopuszcza także inicjowanie zrzeszeń oraz związków kół gospodyń wiejskich, jak również zawiera wzorzec statutu, będącego obligatoryjną podstawą działania każdego koła.

  7. Przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw pilnej potrzebie wyposażenia tej unikalnej i tradycyjnej formy zrzeszenia kobiet polskiej wsi w osobowość prawną możliwość ubiegania się o dotacje ze środków publicznych. Wydaje się, że tylko ten sposób tradycje polskiej wsi oraz wyjątkowa rola kobiet w ich kultywowaniu będą mogły być dalej pielęgnowane, w połączeniu z pobudzaniem i moderowaniem przedsiębiorczości wśród mieszkanek wsi.

Mając powyższe na uwadze Instytut Gospodarki Rolnej deklaruje pełne poparcie dla ustawowej formy wsparcia kół gospodyń wiejskich i takie stanowisko będzie prezentował podczas dalszych prac parlamentarnych nad przedmiotowym projektem.

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej