Talk icon

Kancelaria Restrukturyzacyjna

05-12-2023

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Restrukturyzacja rolnicza od A do Z

Czynniki uniemożliwiające restrukturyzację gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja jest narzędziem do naprawienia problemów finansowych; jeśli gospodarstwo nie ma takiego problemu, to nie ma potrzeby restrukturyzacji. Trudności z płynnością finansową, brak pieniędzy na pokrycie zobowiązań może skutkować koniecznością restrukturyzacji. Gospodarstwo, które już nie funkcjonuje i nie ma szans na ratowanie, nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Gospodarstwo może zbankrutować, co skutkuje utratą mienia i brakiem możliwości rozpoczęcia restrukturyzacji. Egzekucja z gospodarstwa rolnego Kiedy bank prowadzi egzekucję z gospodarstwa rolnego, może to uniemożliwić restrukturyzację.

 Gdy restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie jest możliwa

Warunki rynkowe, wzrost cen produktów rolnych może przyczynić się do zwiększenia środków na rozwój gospodarstwa lub spłatę zobowiązań. Ważne jest rozsądne gospodarowanie środkami oraz rozmowa z instytucjami finansowymi w przypadku braków pieniężnych. Gdy restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie jest możliwa, istnieje kilka kroków, które można podjąć: podjęcie rozmów i negocjacje z kontrahentami. W przypadku problemów finansowych, rolnik może rozważyć negocjacje ze swoimi kontrahentami w celu znalezienia równoległego sposobu na rozwiązanie problemu. Minusem tego rozwiązania jest konieczność porozumienia się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami lub gaszenie pożarów poprzez rozwiązywanie problemów jednocześnie. W sytuacji, kiedy restrukturyzacja gospodarstwa rolnego napotyka na bariery prawne lub regulacyjne, mogą wystąpić następujące problemy: sporne zobowiązania: główną barierę stanowią sporne zobowiązania rolnika. Proces restrukturyzacji może być utrudniony, gdy wierzyciele zgłaszają sporne roszczenia, co prowadzi do konieczności rozstrzygnięcia tych sporów przed przystąpieniem do restrukturyzacji. Aby przeprowadzić skuteczną restrukturyzację gospodarstwa rolnego, należy spełnić określone warunki, w tym trzeba być przedsiębiorcą lub rolnikiem prowadzącym działalność. Konieczne jest prowadzenie działalności rolniczej oraz występowanie faktycznych niepokrytych zobowiązań lub zagrożenie ich niepokryciem. Przepisy wymagają, aby istniała realna szansa na skuteczną restrukturyzację, co może być związane z zaproponowaniem wierzycielom realistycznych planów spłaty zobowiązań. W świetle prawa, spełnienie tych warunków umożliwia otwarcie procesu restrukturyzacji. Ostateczne decyzje dotyczące restrukturyzacji gospodarstwa rolnego mogą być uzależnione od indywidualnych okoliczności i potrzeb rolnika.

Przygotowanie się do restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

Kroki, jakie rolnicy mogą podjąć w celu przygotowania się do restrukturyzacji gospodarstwa rolnego obejmują dokonanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa. Należy zdać sobie sprawę z problemów finansowych i porozmawiać ze specjalistą, który pomoże podjąć właściwe kroki. Państwo, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oferuje różnorodne programy i mechanizmy wsparcia finansowego dla rolników. Istnieją też specjalne kredyty dla rolników z niższym oprocentowaniem, umożliwiające modernizację rolnictwa. Rolnicy mogą szukać wsparcia finansowego w sektorze bankowym, jednak egzekucja komornicza może utrudnić uzyskanie takiego wsparcia.

Czynniki uniemożliwiające restrukturyzację gospodarstwa rolnego

Czynniki ekonomiczne mogą uniemożliwić restrukturyzację gospodarstwa rolnego, takie jak różnice cen i nieprzewidywalność rynku płodów rolnych. Ceny płodów rolnych ustalane są na podstawie notowań na giełdzie, co może powodować trudności w przewidywaniu sytuacji rynkowej. Nieprzewidywalność rynku może wpływać na decyzje dotyczące przechowywania czy przetwarzania plonów rolnych. Ważne jest, aby rolnicy świadomie podejmowali kroki w celu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, biorąc pod uwagę zarówno aspekty finansowe, jak i czynniki ekonomiczne. Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, można regularnie monitorować sytuację finansową i poszukiwać na bieżąco nowych rozwiązań. Kolejną opcją jest podejmowanie negocjacji z wierzycielami w przypadku trudności finansowych.

Najczęściej spotykane przeszkody w restrukturyzacji gospodarstwa rolnego 

Negatywna ocena rolnika przez kontrahentów, wynikająca z zaawansowanego stadium problemów finansowych. Trudności w negocjacjach z wierzycielami, wynikające z zbyt późnego podjęcia decyzji o restrukturyzacji. Alternatywne rozwiązania dla rolników, którym nie udało się przeprowadzić restrukturyzacji gospodarstwa rolnego to: negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania odroczenia terminów spłat lub restrukturyzacji zobowiązań finansowych. Współpraca z instytucjami wsparcia rolnictwa, które mogą pomóc w znalezieniu alternatywnych rozwiązań finansowych i biznesowych. 

Alternatywne rozwiązania dla rolników w przypadku niepowodzenia restrukturyzacji gospodarstwa rolnego.

Jeżeli restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie powiedzie się, istnieje kilka alternatywnych rozwiązań, które mogą być rozważane przez rolników. W przypadku trudności z restrukturyzacją, rolnicy mogą podjąć próbę negocjacji i rozmowy z wierzycielami. Wierzyciele często starają się odzyskać swoje pieniądze poprzez licytowanie majątku, dlatego ważne jest podjęcie współpracy z nimi w celu zachowania jak największej części majątku dla siebie. Negocjacje z wierzycielami mogą polegać na przedstawieniu propozycji dotyczących spłaty zadłużenia lub innych możliwych rozwiązań, które mogą zadowolić obie strony.

W przypadku trudności z restrukturyzacją, warto skonsultować się z ekspertami zajmującymi się doradztwem rolniczym, prawnym lub finansowym. Eksperci mogą pomóc w znalezieniu alternatywnych rozwiązań oraz udzielić wsparcia w procesie negocjacji z wierzycielami.

 

Polecane artykuły

drony w rolnictwie

Skrzydła nad polami. Innowacyjne zastosowania dronów w rolnictwie

wybory samorzadowe 2024

Pejzaż polityczny w Polsce po wyborach samorządowych

protest rolnikiów

Protest rolników. Czy w Polsce nadchodzi era protestów rolniczych w stylu francuskich farmerów?