Talk icon

Inwestycje, Gospodarka, Polityka

18-07-2023

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Zakup działki rolnej jako inwestycja – niezbędne formalności krok po kroku

Zakup działki rolnej

Jeśli zdecydujemy się na zakup działki rolnej pod inwestycję, musimy liczyć się z koniecznością spełnienia szeregu formalności.

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy, na jakie dodatkowe koszty należy się przygotować, a także co należy zrobić już po dokonaniu transakcji? 

Niezbędne formalności, które musimy spełnić

Po analizie niezbędnych kwestii, jeśli zdecydujemy się na zakup konkretnej działki rolnej, możemy przystąpić do transakcji.

Umowa sprzedaży działki jest kluczowym dokumentem w procesie zakupu. Aby miała ważność, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich dokumentów do aktu. Właściciel działki ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające: posiadanie działki, wypis z rejestru gruntu, wyrys z mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP oraz dodatkowe dokumenty, jeśli dotyczą nieruchomości o indywidualnych cechach, na przykład zaświadczenie o braku położenia na terenie rewitalizacyjnym.

Akt notarialny musi zawierać informacje dotyczące danych stron umowy, ceny sprzedaży wraz z metodą płatności, datę i warunki wydania działki oraz zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości.

Jeśli udajemy się na podpisanie umowy kupna-sprzedaży działki powinniśmy pamiętać, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tak jak dowód osobisty lub paszport.

Zakup działki rolnej i dodatkowe koszty, które musimy ponieść

Oprócz kosztu zakupu działki musimy być przygotowani na dodatkowe opłaty. Zazwyczaj to kupujący ponosi koszty usługi notarialnej. Maksymalna kwota, którą notariusz może żądać, jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotyczącym maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość opłaty notarialnej jest zależna od tego, jaką wartość przedstawia nieruchomość.

Jednak taksy notarialne to nie wszystko. Zakup działki wiąże się również z koniecznością zapłaty podatków. Jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna, nabywca musi uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% od ceny nieruchomości wpisanej w akt notarialny. Natomiast w przypadku, gdy sprzedającym jest przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT, inwestor musi zapłacić podatek VAT. Warto jednak zauważyć, że zazwyczaj podatek ten jest już uwzględniony w cenie nieruchomości (najczęściej podawana jest cena brutto).

Co należy zrobić po zawarciu transakcji?

Nabywca musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę – należy zgłosić zakup działki rolnej. Zadanie to wymaga wizyty w urzędzie gminy lub miasta, w którym znajduje się nieruchomość i wypełnienia oficjalnego formularza IN-1. Nabywca ma na to 14 dni od momentu nabycia działki.

Warto również pamiętać, że jeśli zakup działki został sfinansowany za pomocą kredytu hipotecznego, konieczne jest złożenie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym oraz uiszczenie odpowiedniego podatku.

Polecane artykuły

EUnitedAgri

Szczyt rolniczy #EUnitedAgri w Brukseli

WPR Zielony ład

Unia robi pierwszy krok. Zielony ład i WPR do zmiany

wybory samorzadowe 2024

Pejzaż polityczny w Polsce po wyborach samorządowych