Analiza IGR

Analiza

Sytuacja na rynku wieprzowiny

Produkcja światowa

W związku z szalejącą w Chinach epidemią Afrykańskiego Pomoru Świń weryfikacji poddać należy tezę związaną  z szacowanym wzrostem produkcji mięsa wieprzowego na świecie w 2019 r. Analitycy Komisji Europejskiej i Departamentu Rolnictwa USA jeszcze w grudniu 2018 r. przewidywali, że światowa produkcja osiągnie wartość 142,6 mln ton, przy następującym rozkładzie produkcji wśród największych producentów:

Dziś tezy analityków poddać trzeba wnikliwej weryfikacji. Eksperci Rabobanku podają, że z powodu rozprzestrzenienia się wirusa na wszystkie kontynentalne prowincje Państwa Środka, straty spowodowane epidemią mogą być o około 30% wyższe niż ogólna roczna produkcja mięsa wieprzowego w USA – swoim zasięgiem choroba objąć może zatem nawet 200 mln świń. Szczególnie trudna sytuacja dotknęła stada hodowlane w Chinach i lochy, których ubytek szacuje się na 40-60%, a czas odbudowy stad na nawet 5 lat. Sytuacja w Chinach, które odpowiadają za około 30% światowej produkcji, spowoduje ogromny deficyt podaży białka zwierzęcego szacowany nawet na 10 mln ton.

Problemy Chin w nieznacznej tylko części rekompensuje szacowany wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych, który wynieść ma 5,2%.

Już dziś problemy Chin przekładają się na wzrost importu na tamtejszy rynek, spadek eksportu z Chin i zwiększone zapotrzebowanie na mięso drobiowe, które w największej mierze zaspokoić mają dostawcy z Brazylii (w szczególności BRF).

Sytuacja w Unii Europejskiej

W 2018 roku produkcja wieprzowiny we Wspólnocie była o około 1,5% wyższa niż w poprzednim roku. Było to spowodowane wzrostem cen i zwiększonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj mięsa na rynku chińskim w okresie do czerwca 2017 r. W związku z epidemią ASF w Chinach i spadkiem importu do UE z tego kraju, wzrosła podaż na rynku wewnątrzwspólnotowym, co przełożyło się na spadki cen skupu żywca i zmniejszenie pogłowia loch i loch prośnych w UE o około 3%. Wszystkie te elementy wskazują, że w 2019 r. rynek unijny skurczy się o około 1% i wyprodukuje 23,8 mln ton wieprzowiny. Produkcja mięsa wieprzowego w UE w 2018 roku prezentowała się następująco:

Polska w 2018 r. była szóstym producentem mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej. Stawce przewodzi Hiszpania, w której pogłowie wynosi niemal 31 mln sztuk. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy – 26,4 mln sztuk, Francja – 13,7 mln sztuk, Dania – 12,6 mln sztuk, Holandia 11,9 mln sztuk i Polska – 11 mln sztuk.

Unijny eksport do krajów trzecich w 2018 r. wyniósł 3,9 mln ton. Zmniejszony eksport do Chin zrekompensował wzrost sprzedaży do USA, Japonii, Filipin i Korei Południowej. Wśród największych unijnych eksporterów poza wspólnotę Polska zajmuje piąte miejsce.

Od lat na niskim poziomie utrzymuje się import wieprzowiny do Unii Europejskiej. W roku 2018 wyniósł on 34 tys. ton, a największym dostawcą była Szwajcaria (19 tys. ton). Kolejne miejsca zajęły Serbia (4 tys. ton) oraz Norwegia i Chile. Analitycy Eurostatu twierdzą, że w roku 2019 import zanotować nieznaczny wzrost, ale nadal utrzymywać się będzie na relatywnie niskim poziomie.

Rynek wieprzowiny w Polsce

W roku 2018 pogłowie trzody chlewnej w naszym kraju zmniejszyło się o 7,4% i wyniosło nieco ponad 11 mln sztuk. Spadki odnotowano wśród prosiąt (16,5% r/r), warchlaków (8% r/r), świń na chów >50 kg (18% r/r), w tym loch (18% r/r) i loch prośnych (18,7% r/r). Wzrost nastąpił wyłącznie w grupie trzody chlewnej ubojowej o wadze od 50 kg (0,2%).

Największe spadki dotknęły województw: małopolskiego (24,7%, czyli 46 tys. sztuk), lubelskiego (23%, czyli 140 tys. sztuk), kujawsko-pomorskiego (17%, czyli 224% sztuk) i wielkopolskim (7%, czyli 300 tys. sztuk). Łącznie spadki miały miejsce w 11 województwach. Wzrost pogłowia zanotowano natomiast w 5  województwach, w  tym w: dolnośląskim (19,7%, czyli 38 tys. sztuk), podlaskim (8%, czyli 24 tys. sztuk) i mazowieckim (4,7%, czyli 52 tys. sztuk).

Wciąż największa koncentracja pogłowia trzody chlewnej utrzymuje się w woj. wielkopolskim, na które przypada aż 36% produkcji krajowej. Kolejne miejsca zajmują województwa: mazowieckie (10,5%), łódzkie (10,1%) i kujawsko-pomorskie (9,9%).

W roku 2018 nastąpił wzrost eksportu produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz) z Polski o około 2%, a jego wolumen osiągnął 817 tys. ton. Poniższy wykres prezentuje strukturę asortymentową eksportu:

Wzrost nastąpił także w eksporcie mięsa wieprzowego (w wadze produktu) i wyniósł 4%, osiągając tonaż 506 tys. ton. Aż 72% eksportu w tej kategorii trafiło na rynki unijne, z czego najwięcej do Niemiec (14%), Włoch (13%), Słowacji (7%), Czech (6%) i na Litwę (5%). Wśród krajów pozaunijnych najwięcej mięsa wieprzowego (w wadze produktu) trafiło do Stanów Zjednoczonych (12%), Hongkongu (4%), Wietnamu (3%) i Ukrainy (2%).

W roku 2018 nastąpił też 6% wzrost importu żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów (w ekwiwalencie tusz), wynosząc 978 tys. ton. Zaimportowano także 763 tys. ton mięsa (w wadze produktu), co stanowi 6% wzorst. Głównymi kierunkami były tu Belgia (28%, czyli 217 tys. ton), Niemcy (24%, czyli 180 tys. ton), Dania (18%, czyli 136 tys. ton) oraz Holandia (11%, czyli 87 tys, ton)

Spożycie wieprzowiny w Polsce zdecydowanie przewyższało średnią unijną i w 2018 roku wyniosło 40 kg/os wobec 32,5 kg/os. w krajach Unii Europejskiej. Udział wieprzowiny w ogóle spożycia mięsa w Polsce przekracza 50%.

źródła danych: IERiGŻ, KOWR, GUS, Eurostat, USDA, MRiRW, Rabobank, źródła własne

fot. pixabay

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

6 + 3 =