Stanowisko IGR

Stanowisko

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie popiera plan przekopu Mierzei Wiślanej, który zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, pogłębienie rzeki Elbląg i zwiększenie dostępności portu w Elblągu.

Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej ataki wymierzone przez organizacje „ekologiczne” w plany dokonania tej ważnej z punktu widzenia polskiej racji stanu inwestycji mają charakter polityczny i ukierunkowane są na zachowanie status quo względem roli jaką w żegludze na omawianym obszarze pełni kontrolowana przez stronę rosyjską Cieśnina Piławska – zarówno z uwagi na uwarunkowania gospodarcze jak i militarne. 

Inwestycja ma charakter strategiczny dla całego subregionu elbląskiego, doprowadzi do odciążenia nadbałtyckich portów w Gdyni i Gdańsku oraz przyczyni się do ożywienia gospodarczego między innymi Tolkmicka, Braniewa, Kadyn, Fromborka oraz przyległych miejscowości. Obszar Warmii i Mazur wciąż pozostaje najsłabszym terenem Unii Europejskiej pod względem dostępności komunikacyjnej, co wynika ze złego stanu tamtejszej infrastruktury przeznaczonej dla transportu kołowego stąd szczególnie istotne jest znalezienie skutecznej przeciwwagi dla słabej jakości dróg w regionie. Dodatkowo inwestycja zapewni miejsca pracy w województwie o najwyższej w kraju stopie bezrobocia.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej przekop Mierzei Wiślanej pozytywnie wpłynie także na rozwój turystyki w całym regionie Polski północno-wschodniej. Podstawową zaleta rozpoczętej inwestycji jest jednak uzyskanie przez Polskę swobodnego dostępu do Bałtyku z Zalewu Wiślanego. Jednym z głównych beneficjentów inicjatywy będzie port w Elblągu, którego zdolność przeładunkowa już dziś wynosi przeszło 1,5 mln ton w skali roku, a który wciąż wykazuje znaczący potencjał rozwojowy.

Powstając w latach 2009-2014 analizy naukowe na bazie których współtworzona była pozytywna decyzja środowiska dotycząca inwestycji (z rygorem natychmiastowej wykonalności) nie znajdują szczególnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Także rentowność przekopu Mierzei Wiślanej, wg wyliczeń strony rządowej, osiągnie zadowalający poziom, przynosząc zwrot inwestycji już w kilkanaście lat po jej zakończeniu.

Podsumowując, Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie opowiada się za realizacją inwestycji, która zgodna jest choćby ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 i która leży w interesie Polski.

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

5 + 9 =