Stanowiska Instytutu

Stanowiska

Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie ocenia inicjatywę ustawodawczą grupy posłów na Sejm RP […]

Instytut Gospodarki Rolnej z zadowoleniem odnotowuje podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych […]

Stanowisko IGR w sprawie protestu Sadowników

Sprzeciw wobec nowego podatku dla rolników

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej wobec protestów rolniczych

 

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej względem ataków niemieckich Zielonych
Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie ocenia strategię „bioróżnorodności” w rolnictwie oraz polityki „od pola do stołu” (Farm to Fork).
Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie odnosi się do działań administracji rządowej w zakresie zaangażowania w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Apel o bezpieczeństwo podczas żniw

Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie ocenia najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, którego inicjatorem jest grupa 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości.

 

Nowe wymagania dotyczące wzmocnienia środków bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną  

 

Instytut Gospodarki Rolnej w obronie wiceministra nauki i edukacji Tomasza Rzymkowskiego

 


Instytut Gospodarki Rolnej popiera budowę stopnia wodnego w Siarzewie

 


 

Instytut Gospodarki Rolnej sprzeciwia się wprowadzeniu dodatkowego „podatku na mięso”


Instytut Gospodarki Rolnej postuluje zwiększenie środków przeznaczonych na rolnictwo w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wirusa SARS-CoV-2 na fermie norek w Polsce


 

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw rozszerzeniu opłaty reprograficznej


 Oświadczenie w sprawie kampanii Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!


Instytut Gospodarki Rolnej sprzeciwia się wprowadzeniu dodatkowego

„podatku na mięso”

 

Instytut Gospodarki Rolnej popiera tak zwaną specustawę ws. ASF

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu

Mierzei Wiślanej

 

Oświadczenie w sprawie kampanii Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Dopłaty do produkcji mięsa i mleka niższe? Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej ws. Lasów Pogórza Przemyskiego i próby utworzenia na ich terenie tzw. Turnickiego Parku Narodowego

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw umowie UE – Mercosur!

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie petycją  „Koniec Epoki Klatkowej”.

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej wobec postulatów partii Wiosna dążącej do likwidacji polskiego przemysłu futrzarskiego

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe […]

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami - znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Telefon do IGR: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

11 + 7 =