Stanowisko IGR

Stanowisko

Sprzeciw wobec nowego podatku dla rolników

Instytut Gospodarki Rolnej pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec planów nałożenia na rolników nowego podatku, który wynikać ma z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Danina miałaby stanowić 1 procent wartości środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu i obligatoryjnie przeznaczona miałyby zostać na rozwój rolnictwa ekologicznego. IGR stoi na stanowisku, że rozwój sektora ekologicznych upraw nie może odbywać się kosztem tradycyjnego, konwencjonalnego i najbardziej rozpowszechnionego w Polsce sposobu gospodarowania.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do znacznego obniżenia poziomu dochodów polskich gospodarstw rolnych. Naiwnym jest myślenie, że nałożenie nowego podatku na producentów środków ochrony roślin nie przełoży się na wzrost cen produktów. To rolnicy w praktyce zapłacą za powstałe w wyniku nowej daniny różnice cenowe.

Instytut Gospodarki Rolnej wyraża również zdecydowany sprzeciw względem wymuszenia dotowania jednej branży rolnej kosztem innych. W tym przypadku nowy podatek, który zapłacą wszyscy przedstawiciele sektora upraw używający środków ochrony roślin popłynie do traktowanych przez UE nadzwyczajnie producentów żywności ekologicznej.

Jest to działanie w prostej linii sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
Obciążanie rolników kolejnymi podatkami jest, zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej, działaniem nieodpowiedzialnym w kontekście wciąż obecnych komplikacji związanych z pandemią koronawirusa oraz potencjalnych obciążeń, jakie stworzy realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

 

11 + 3 =