Stanowisko IGR

Stanowisko

15 listopada odbyło się spotkanie organizacji rolniczych oraz przetwórczych zorganizowane z inicjatywy Szczepana Wójcika – prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej. Zebrani rolnicy i eksperci omówili szczegóły współpracy polskich organizacji rolnych i przetwórczych w ramach realizacji projektu #EUnitedagri, którego owocem jest planowany na 13. i 14. grudnia międzynarodowy protest rolników w Brukseli.

Tematyka spotkania oscylowała wokół wpływu strategii Zielonego Ładu na europejskie gospodarstwa rolne. Zdaniem przedsiębiorców rolnych sytuacja jest bardzo poważna, a współpraca z rolnikami z innych Państw jest jedyną szansą na zmianę kierunku obranego przez unijne instytucje.

Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej rolnicy, niezależnie od kraju pochodzenia, łączą swoje siły i chcą protestować celem ochrony przyszłości swojej, ale także innych mieszkańców kontynentu. Unia Europejska obrała niebezpieczny kierunek, forsując inicjatywy, które zdaniem analityków i naukowców, okażą się zgubne dla europejskiego sektora rolnego. Jestem dumny, że kierowanemu przeze mnie Instytutowi Gospodarki Rolnej udało się stworzyć projekt #EUnitedAgri, będący silną bronią europejskich rolników

– powiedział Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

Zebrani eksperci podkreślili wagę pracy jaką w urealnienie konsekwencji wprowadzenia rozwiązań płynących z Zielonego ładu włożyli rolnicy i przetwórcy skupieni wokół COPA i COGECA. Mimo ich działań, Komisja Europejska pozostaje jednak głucha na merytoryczny głos rolników, którzy postanowili przekuć plany w czyn.

Dlatego właśnie, podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele organizacji omówili możliwości jakie płyną ze współpracy tak dużej grupy rolników pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. Głównym tematem rozmów była organizacja ogólnoeuropejskiego protestu rolników, który zaplanowano na 13. i 14. grudnia 2021 roku w Brukseli.

Jak podkreślają twórcy projektu #EUnitedAgri: „zapowiadany protest to pierwszy tak spektakularny wyraz wsparcia dla naszych przedstawicieli w Copa-Cogeca oraz Livestock jak również ostrzeżenie dla przeciwników europejskiego rolnictwa”.

Przypomnijmy, że ostatnio do tak silnej konsolidacji środowisk rolnych oraz przetwórczych w Polsce doszło podczas próby wprowadzenia w życie zapisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tak zwana Piątka dla zwierząt). Wówczas na ulicach Warszawy pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy rolników z całej Polski. Podobny kształt – choć ponadnarodowy – przybrać ma planowana na grudzień tego roku manifestacja.

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami - znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
ul. Kolejowa 45/119
01-210 Warszawa 

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Telefon do IGR: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

15 + 8 =