Stanowisko IGR w sprawie tzw. „5 dla zwierząt”

Stanowisko

Projekt zmian ustawy o ochronie zwierząt
#PiątkaDlaZwierząt

Co realnie w naszej ocenie oznacza?

Całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra który ma wejść już za 12 miesięcy:
lokalizacja w projekcie: Art. 12 ust. 4c

Co to oznacza?

 • tworzymy bezprecedensową sytuację, w której w przyszłości, ze względów ideologicznych, zakazać będzie można każdej produkcji.
  Wyrażenie poparcia ustawy to zaledwie początek ograniczania kolejnych sektorów produkcji zwierzęcej – tak jak stało się to w Holandii. Najpierw zakazano hodowli zwierząt na futra, teraz zmusza się rolników do ograniczenia całej produkcji zwierzęcej o 50%!
 • wzrost kosztów uboju, który przełoży się na spadek cen żywca oraz wzrost cen przetworów mięsnych w sklepach
  Zwierzęta futerkowe zjadają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeśli zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych, odpady będą musiały być utylizowane konwencjonalnie (spalone) w niemieckich spalarniach (Niemcy stworzyły oligopol na polskim rynku utylizacyjnym!),
  a koszty utylizacji zostaną przerzucone na rolników i konsumentów.
 • hodowcy zwierząt futerkowych zostaną z miliardowymi kredytami (około 3 mld PLN) pod zastaw ziemi, domów; staną się bankrutami z dnia na dzień.
 • hodowcy zwierząt futerkowych zostaną z bezużyteczną infrastrukturą, której nie da się wykorzystać do żadnej innej produkcji wartą około 10 mld złotych.
 • hodowcom nie gwarantuje się odszkodowań, które pozwoliłyby zatrzymać w ich rękach polską ziemię, która w przypadku bankructwa trafi w ręce banków.

Zakaz uboju religijnego na eksport, który ma wejść już za 12 miesięcy:
lokalizacja w projekcie: Art. 34 ust. 7 pkt.

Co to oznacza?

 • drastyczny spadek cen żywca wołowego oraz drobiowego
  aż 30% wołowiny eksportowanej z Polski, to mięso pochodzące z uboju rytualnego
  ponad 40% mięsa drobiowego eksportowanego z Polski, to mięso pochodzące z uboju rytualnego
  Utratę tych rynków zbyt, szybko wykorzystują producenci z innych państw!
 • brak rentowności produkcji zarówno po stronie rolników jak i zakładów ubojowych i przetwórstwa.

Drastyczne zwiększenie uprawnień organizacji antyhodowlanych. 

Co to oznacza?

 • samozwańczy inspektorzy “ds. ochrony” zwierząt będą mogli, bez Waszej zgody i pomimo sprzeciwu wchodzić na Wasze gospodarstwa, do Waszych domów i odbierać Wasze zwierzęta!
  lokalizacja w projekcie: art.7 ust. 3a
 • Zamiast wzmacniać organy państwowe, zatrudniające kompetentnych do oceny zdrowia i dobrostanu zwierząt, obiektywnych inspektorów, uprawnia się do tego pseudoinspektorów!na żądanie organizacji antyhodowlanych Inspekcja Weterynaryjna ma obowiązek zgodzić się na udział pseudoinspektorów w każdej kontroli wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną.
  W przypadku w którym np. Powiatowy Lekarzy Weterynarii nie będzie uważał za właściwe zapewnienie działaczom organizacji pozarządowej udziału we wszystkich czynnościach kontrolnych – będzie podlegał karze grzywny
  lokalizacja w projekcie: art. 34a ust. 3a
 • na podstawie projektu dokonuje się wyłączenia rolników regulacji dotyczących zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której zapisy mówią o maksymalnej ilości dni rutynowych kontroli w ciągu roku, wszystkich organów państwowych
  …można nas będzie kontrolować nawet codziennie!
  lokalizacja w projekcie: artykuł 34a wykreśla się ust. 5
 • przedstawiciele organizacji antyhodowlanych mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na prawach strony!
 • Powoduje to zrównanie uprawnień organizacji pozarządowych z uprawnieniami Głównego Lekarza Weterynarii – bez nałożenia na organizacje żadnych obowiązków i odpowiedzialności.
  Organizacje „mogą” ale nic nie „muszą” i mogą przeciągać postępowania administracyjne w
  przedmiocie czasowego odebrania zwierząt zaskarżając np. decyzje o odmowie czasowego odebrania zwierząt – aż do NSA , a w tym czasie zwierzę przetrzymywać.
  lokalizacja w projekcie: artykuł 34e i 34f
 • organizacje antyhodowlane będą mogły wytaczać powództwa w “celu ochrony zwierząt”.
  Zapewne najczęściej pozywane przez organizacje pozarządowe będą gminy – z tytułu zastrzeżeń organizacji co do zapewnienia przez gminy zwierzętom odpowiedniej opieki. Możliwość pozywania na drodze cywilnej (odszkodowania) przez organizacje pozarządowe może zdestabilizować budżety mniejszych gmin, może stać się też, w którymś momencie problemem dla skarbu Państwa. Mogą także być pozywane osoby prywatne, zakłady przetwórstwa, hodowcy.
  lokalizacja w projekcie: artykuł 634a

 

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie z dostępem do “pomieszczeń”.

Rozszerzenie kwestii dot. tego co jest traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem o punkt: „niezapewnienie pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi

Co to oznacza?

 • Karanie hodowców i producentów np. bydła mięsnego, konika polskiego które przez okrągły rok nie wymagają utrzymania alkierzowego
  lokalizacja w projekcie: artykuł 6 ust 2 pkt 10

 

 

 

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

7 + 15 =