IGR

Instytut Gospodarki Rolnej to pierwszy w Polsce niezależny Think Tank o profilu rolniczym.

Instytut Gospodarki Rolnej to powstały w 2015 roku think tank o profilu rolniczym. Organizacja skupia swoje działania na monitoringu procesów legislacyjnych dotyczących branży rolnej, dokonywaniu analiz oraz uczestnictwie w bieżącym życiu społeczno-gospodarczym. Aktywność think tanku to, przede wszystkim, regularna obecność w polskich mediach – eksperci Instytutu pojawiają się wszędzie tam, gdzie mówi się o rolnictwie. Reprezentanci Instytutu Gospodarki Rolnej zabierają głos w pracach parlamentarnych broniąc, w trakcie procesu legislacyjnego, interesów polskiej wsi. Instytut Gospodarki Rolnej wspomaga polskich rolników przed arbitralnymi decyzjami administracji publicznej zapewniając obsługę prawną i nagłaśniając każdy przejaw niesprawiedliwości.

W działania Instytutu Gospodarki Rolnej zaangażowana jest grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami są w stanie skutecznie ukierunkować debatę publiczną na temat rolnictwa. Działania think tanku dotyczą nie tylko monitorowania polskiej legislacji, lecz także europejskiej. Eksperci Instytutu Gospodarki Rolnej rozumieją w pełni fakt, że to właśnie w Brukseli powstają regulacje które zadecydują o przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie.

Instytut Gospodarki Rolnej to powstały w 2015 roku think tank o profilu rolniczym. Organizacja skupia swoje działania na monitoringu procesów legislacyjnych dotyczących branży rolnej, dokonywaniu analiz oraz uczestnictwie w bieżącym życiu społeczno-gospodarczym. Aktywność think tanku to, przede wszystkim, regularna obecność w polskich mediach – eksperci Instytutu pojawiają się wszędzie tam, gdzie mówi się o rolnictwie.Reprezentanci Instytutu Gospodarki Rolnej zabierają głos w pracach parlamentarnych broniąc, w trakcie procesu legislacyjnego, interesów polskiej wsi. Instytut Gospodarki Rolnej wspomaga polskich rolników przed arbitralnymi decyzjami administracji publicznej zapewniając obsługę prawną i nagłaśniając każdy przejaw niesprawiedliwości. W działania Instytutu Gospodarki Rolnej zaangażowana jest grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami są w stanie skutecznie dyskurs debaty publicznej na temat rolnictwa.Działania think tanku dotyczą nie tylko monitorowania polskiej legislacji, lecz także europejskiej. Eksperci Instytutu Gospodarki Rolnej rozumieją w pełni fakt, że to właśnie w Brukseli powstają regulacje które zadecydują o przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie.

Szczepan Wójcik - prezes i założyciel IGR

about-us-image
performance-image