Talk icon

Inwestycje, Gospodarka, Polityka

19-06-2024

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Rozwój polskiej gospodarki wymaga wsparcia dla kluczowych sektorów, takich jak górnictwo i rolnictwo.

igr górnictwo

Instytut Gospodarki Rolnej wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją wynikającą z wprowadzenia Rozporządzenia dotyczącego norm jakości węgla, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W pełni rozumiemy i solidaryzujemy się z protestem Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", wskazującym na drastyczne konsekwencje ekonomiczne tego rozporządzenia dla polskiego sektora górniczego. Jednakże, pragniemy podkreślić, że skutki tej decyzji będą miały daleko idący wpływ nie tylko na górnictwo, ale również na sytuację ekonomiczną polskich rolników i całej gospodarki rolno-spożywczej. Węgiel jest kluczowym źródłem energii dla wielu gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Wprowadzenie restrykcyjnych norm jakości węgla, które nie mogą być spełnione przez polskie kopalnie, doprowadzi do uzależnienia tych sektorów od importowanego węgla, głównie z Rosji i Kazachstanu. Wzrost cen węgla na rynku, wynikający z wprowadzenia rozporządzenia, bezpośrednio przełoży się na zwiększenie kosztów produkcji rolnej. W obliczu rosnących cen energii, rolnicy zmuszeni będą do podejmowania drastycznych kroków, które mogą obejmować redukcję produkcji, a w skrajnych przypadkach - bankructwo gospodarstw. Taka sytuacja nie tylko zagraża stabilności ekonomicznej rolników, ale również całemu sektorowi żywnościowemu, a w konsekwencji bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. Dlatego też apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Przemysłu o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu rewizję i zmianę planowanego rozporządzenia. W dzisiejszych czasach powinniśmy skupić się na rozwijaniu polskiej gospodarki, a nie jej ograniczaniu poprzez wprowadzanie regulacji, które mogą doprowadzić do jej zapaści.

Rozwój polskiej gospodarki wymaga wsparcia dla kluczowych sektorów, takich jak górnictwo i rolnictwo. Wzywamy do dialogu i współpracy w celu znalezienia rozwiązań, które nie będą prowadziły do likwidacji polskich kopalń oraz nie będą rzutować negatywnie na sytuację ekonomiczną polskich rolników. W interesie polskiego społeczeństwa, konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska a stabilnością gospodarczą.
Instytut Gospodarki Rolnej apeluje o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapobieżenia wprowadzeniu w życie Rozporządzenia MKiŚ w jego obecnej formie. Liczymy na odpowiedzialne i przemyślane decyzje, które będą służyły zarówno ochronie środowiska, jak i rozwojowi polskiej gospodarki.

WZZ "Sierpień 80" podkreśla, że rozporządzenie MKiŚ wprowadza nierealistyczne normy, które mogą spełnić tylko węgle z Rosji lub Kazachstanu, co zwiększy zależność Polski od tych krajów. W efekcie, na polskim rynku zabraknie węgli grubych i średnich, a ich cena wzrośnie do 3-4 tys. zł za tonę, pogłębiając ubóstwo energetyczne i zmuszając ludzi do palenia śmieciami. Ponadto, likwidacja polskich kopalń doprowadzi do utraty dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz spowoduje ogromne straty finansowe dla budżetu państwa. W związku z tym, WZZ "Sierpień 80" uważa wprowadzenie Rozporządzenia za niedopuszczalne i wzywa do jego zablokowania w interesie polskich rodzin, budżetu oraz branży energetycznej.

Polecane artykuły

Przyszłość polskiego rolnictwa

Debata Rozwój-Stagnacja-Redukcja. Jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa?

stefan krajewski wywiad

Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL) o zmianach w Zielonym ładzie i problemach hodowli zwierząt

protest rolników 20 luty 2024

Protest rolników 20 II 2024 Znowu to zrobimy!