Europejska Inicjatywa Obywatelska

Chrońmy dziedzictwo obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności w UE

Inicjatywa to zdroworozsądkowa odpowiedź na antyrolnicze inicjatywy próbujące ograniczać europejskie rolnictwo.

Celem inicjatywy jest wsparcie społeczności wiejskich i produkujących żywność w UE oraz ich źródeł utrzymania.

Naszym celem jest pozyskanie co najmniej 1 miliona zweryfikowanych podpisów poparcia.

podpisz petycję

Silne rolnictwo to sprawa nas wszystkich!

Nowa inicjatywa jest postrzegana jako zdroworozsądkowa odpowiedź na antyrolnicze inicjatywy organizacji próbujących ograniczać europejskie rolnictwo. Celem inicjatywy jest wsparcie społeczności wiejskich i produkujących żywność w UE oraz ich źródeł utrzymania. Organizatorzy wzywają do ponownego zaangażowania UE w promowanie dziedzictwa regionalnego, zrównoważonego wzrostu na obszarach wiejskich i podnoszenia poziomu życia na wsi, aby zapewnić długowieczność społeczności produkujących żywność w UE.Zwracają się też o promowanie praktyk i działań związanych z pracą na obszarach wiejskich, które są podstawą społeczności wiejskich, oraz o poszanowanie tradycyjnego rzemiosła, a także uznanie bezpieczeństwa żywnościowego i materiałów do zaopatrzenia rolnictwa.

YouTube player

Co trzeba zrobić?

“Chrońmy dziedzictwo obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności w UE”

W ciągu roku europejska inicjatywa obywatelska musi zebrać co najmniej 1 milion deklaracji poparcia z co najmniej 7 różnych państw członkowskich. Komisja Europejska będzie zobligowana do zareagowania i podjęcia działań, w tym opracowania zmodernizowanego planu wzmocnienia regionów wiejskich i przemysłu. Planu, który wspiera edukację i turystykę dotyczącą dziedzictwa regionalnego.

Dlaczego to takie ważne?

,,UE musi szanować swoje społeczności wiejskie, ich dziedzictwo i wartości. Europa ma dumną tradycję wspierania swoich społeczności rolniczych i wiejskich oraz ich sposobu życia. A jednak nasze sektory wiejskie i osoby w nich pracujące stoją w obliczu rosnącej presji i malejących zachęt do kontynuowania działalności, co – jeśli nie podejmie się odpowiednich działań – doprowadzi do wymarcia niektórych z najbardziej fundamentalnych społeczności i wartości Europy. Pragniemy, aby UE promowała i wspierała zrównoważoną pod względem środowiskowym wiejską produkcję towarów, żywności i innych produktów rolnych w państwach członkowskich” – dodają organizatorzy.

Podpisz Petycję

Dołącz do nas i buduj z nami bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Inicjatywę Wspierają