Talk icon

EUnitedAgri

30-04-2024

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Manifest europejskich rolników Walencja 2024

walencja manifest

Rolnicy z Unii Europejskiej, zebrani w Walencji 27 kwietnia m.in. dzięki EUnitedAGRI, postulują wycofanie regulacji Nowego Zielonego Ładu, które negatywnie wpływają na konkurencyjność europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Domagają się ochrony wewnętrznego rynku UE przed importem zewnętrznym, sprzeciwiają się umowom o wolnym handlu szkodzącym rolnictwu europejskiemu, oraz żądają wsparcia dla sektora hodowli zwierząt. Wzywają do ochrony praw własności prywatnej i suwerenności państw członkowskich. Zachęcają obywateli UE do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego między 6 a 9 czerwca oraz ogłaszają swój plan przyjazdu do Brukseli 4 czerwca. List z żądaniami zostanie wysłany do ważnych osobistości UE m.in. Ursuli von der Leyen.

Treść manifestu:

27 kwietnia - Walencja, my - rolnicy Unii Europejskiej, postanowiliśmy o następujących punktach:

  1. Domagamy się wycofania przepisów związanych z tak zwanym Nowym Zielonym Ładem. Regulacje Nowego Zielonego Ładu osłabiają konkurencyjność europejskiego rolnictwa, zwiększając koszty produkcji rolnej w Europie i powodując redukcję europejskiej produkcji rolnej, doprowadzając europejskich rolników na skraj bankructwa. Dla wszystkich obywateli UE Nowy Zielony Ład stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego (tym bardziej z wojną na granicach UE!) oraz bezpieczeństwa żywności. Ponadto, Nowy Zielony Ład prowadzi do wycinania lasów (deszczowych), gdyż niezbędna produkcja żywności jest przenoszona.
  2. Domagamy się absolutnej ochrony wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Stanowczo sprzeciwiamy się wpływom produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej z Maroka, Ukrainy i innych krajów spoza wspólnoty. Jednocześnie sprzeciwiamy się zawieraniu przez UE umów o wolnym handlu, które szkodzą europejskiemu rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu, zwłaszcza umowom z Mercosur, Indiami itp. Domagamy się preferencji wspólnotowej w UE.
  3. Domagamy się ochrony i wsparcia dla europejskiego sektora hodowli i chowu zwierząt. Nie zgadzamy się na ograniczenia żadnego sektora produkcji zwierzęcej, ponieważ ich rozwój jest ważnym elementem stabilności produkcji roślinnej i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. Niezależnie od gatunku zwierząt - zwierzęta futerkowe, bydło, świnie czy drób - ich hodowla powinna być utrzymana w Europie.
  4. Domagamy się absolutnej ochrony prawa do korzystania z własności prywatnej. Nie zgadzamy się na próby przejęcia kontroli nad naszą ziemią, naszymi plażami i morzem, z którego czerpiemy korzyści. Domagamy się suwerenności państw członkowskich.

Oświadczenie dla obywateli UE:
Produkcja żywności w UE jest najbardziej zrównoważona na świecie! Każde prawo lub żądanie pochodzące z „Brukseli”, które prowadzi do zmniejszenia produkcji żywności w UE, stoi w sprzeczności z celami klimatycznymi, wymaganiami zrównoważonego rozwoju i dlatego stoi w sprzeczności z interesami was, obywateli UE. Odbudujmy naszą Unię Europejską spod młotków z Brukseli.

Głosujcie przeciwko nim między 6 a 9 czerwca: wybory do UE.
Skorzystajcie z waszych praw i uczyńcie UE wielką znowu!
Rolnicy Unii Europejskiej przyjadą do Brukseli 4 czerwca.
Dołączcie!


List z naszymi żądaniami i niezbędnymi korektami w Polityce Rolnej i Środowiskowej zostanie wysłany do pani Ursuli von der Leyen, pani Roberty Metsoli i pani Emily O'Reilly.

 

 

Polecane artykuły

ardanowski wywiad

J.K. Ardanowski:  ”W Unii Europejskiej rządzi dyktat neomarksistowski okraszony hasłami związanymi z ochroną ziemi”

walencja protest rolników

Walencja: Rolnicy z Europy jednym głosem w obronie rolnictwa

hodowla zwierząt

Atak na na hodowlę zwierząt futerkowych wstępem do likwidacji hodowli zwierząt w Polsce