Wprowadzenie Zielonego Ładu w rolnictwie może być tragiczne dla europejskich rolników i konsumentów.

EUnitedAGRI

Komisja Europejska już teraz stara się budować narrację, że państwa członkowskie będą w pełni odpowiedzialne za skutki wdrożenia Nowego Zielonego Ładu, ponieważ to one odpowiadają za przygotowanie planów strategicznych. Jednocześnie postulaty formułowane przez reprezentację unijnych rolników i przetwórców: Copa-Cogeca nie zostały uwzględnione w debacie nad ostatecznym kształtem. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą budowy międzynarodowej platformy łączącej rolników z krajów Unii Europejskiej.

Wspólne działania będą miały na celu: a) budowanie silnej platformy informacyjnej dla europejskiego rolnictwa. Rolnicy zamierzają mówić za siebie, nie pozwalając na dotarcie do opinii publicznej wyłącznie z komunikatami formułowanymi przez Komisję Europejską. b) sprawne informowanie konsumentów o efektach wdrożenia Nowego Zielonego Ładu w rolnictwie c) organizowanie wspólnych, ponadnarodowych protestów, konferencji i happeningów.

#EUnitedAgri ma stać się skutecznym narzędziem europejskich rolników w walce o przyszłość europejskich gospodarstw rolnych, w walce z Unią Europejską. Jako rolnicy widzimy, że Unia Europejska bardziej stara się ingerować w decyzje, które powinny być podejmowane na szczeblu krajowym. Zamierzamy współpracować na poziomie ponadnarodowym w obronie naszych interesów. Do platformy systematycznie dołączają kolejne kraje.