Stanowisko IGR

Stanowisko

Dopłaty do produkcji mięsa i mleka niższe? Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej

Aktywiści organizacji prozwierzęcych zbierają podpisy pod petycją do Parlamentu Europejskiego, która dotyczy znacznego ograniczenia dopłat i subsydiów przeznaczonych na produkcję mleka i mięsa. Instytut Gospodarki Rolnej zdecydowanie sprzeciwia się tej inicjatywie.

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie (obok Chin, USA i Brazylii) producentów i eksporterów mięsa. Proponowane zmiany, związane ze zmniejszeniem dopłat do utrzymywania żywego inwentarza, przełożyć mogą się wprost na zmniejszenie produkcji mięsa w krajach Wspólnoty, spadek eksportu  oraz zwiększenie importu z krajów trzecich. Wobec dynamicznego rozwoju rynków brazylijskiego, amerykańskiego, ukraińskiego oraz rynków azjatyckich Unia Europejska zapewne stanęłaby przed koniecznością zakupu mięsa z tych właśnie krajów. Tendencję powiązać należałoby z jednej strony ze wzrostem cen mięsa, z drugiej zaś ze znacznym obniżeniem jego jakości. Szczególnie drugi problem wybrzmiał w ostatnim czasie wyraźnie w kontekście negocjacji, które Komisja Europejska prowadziła z krajami grupy Mercosur. Badania wskazują, że największy eksporter Ameryki Południowej, czyli Brazylia, nie spełnia wysokich norma jakościowych obowiązujących na Starym Kontynencie. Dodatkowo ograniczenie dopłat do produkcji mięsa znacznie obniżyłoby konkurencyjność europejskich rolników względem nowych importerów.

Jednym z krajów, który najdotkliwiej odczułby wnioskowaną zmianę regulacji byłaby Polska. Nasi rolnicy są unijnymi liderami w produkcji mięsa drobiowego oraz czołowymi dostawcami wieprzowiny i wołowiny na rynek wspólnotowy. Ze względu na bliskość Ukrainy, która regularnie zwiększa wolumen dostaw taniego mięsa do Unii Europejskiej rodzimi rolnicy znaleźliby się w trudnej sytuacji, która znacznie ograniczyłaby możliwość rozwoju polskiego rolnictwa i zapewne zatrzymałaby wzrostową tendencję eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej omawiana inicjatywa ma charakter ideologiczny i wynika wprost z działań organizacji prozwierzęcych dążących kolejno do likwidacji hodowli zwierząt futerkowych oraz zakazu wykorzystywania klatek w  hodowli zwierząt gospodarskich. Oba postulaty stanowiły jedno z zarzewi protestów rolników w krajach Europy Zachodniej – w tym w Polsce.

Apelujemy, aby patrzeć krytycznie na tę i podobne jej inicjatywy mające na celu osłabienie pozycji polskiego oraz europejskiego rolnika w myśl niewłaściwie pojmowanej walki o nieracjonalne podnoszenie warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

11 + 11 =