Co robimy

Instytut

Nasze działania

 

 

Raporty eksperckie

Eksperci Instytutu Gospodarki Rolnej opracowują raporty wpisujące się w krajobraz debaty o przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. Opracowania przygotowane przez IGR charakteryzuje profesjonalizm połączony z przystępnym dla każdego odbiorcy językiem.

Instytut przygotowuje na prośbę także analizy na potrzeby wewnętrzne podmiotów gospodarczych, środowisk politycznych czy biznesowych oraz organizacji w III sektora. Opracowane przez nas dokumenty ułatwiają w podejmowaniu decyzji naszym partnerom oraz pozytywnie wpływają na rozwój polskiej wsi.

Konferencje naukowe i debaty

W organizowanych przez Instytut wydarzeniach biorą przedstawiciele administracji publicznej, organizacji rolniczych, biznesu a także świata nauki. Realizowane tak w formie stacjonarnej, jak i online są polem wymiany doświadczeń oraz rzeczowej dyskusji nad rozwojem polskiego rolnictwa oraz stojącymi przed nim wyzwaniami a także zagrożeniami. Eventy są też miejscem spotkań i nawiązywanie relacji biznesowych między przedstawicielami różnych gałęzi polskiej produkcji rolnej.

W trakcie realizacji wydarzeń Instytut współpracuje z najważniejszymi instytucjami publicznymi.

Publikacje

Artykuły, wywiady, stanowiska w kluczowych dla polskiej wsi sprawach – to wszystko przygotowuje i przedstawia Instytut Gospodarki Rolnej. Materiały które Instytut przedstawia umożliwiają lepsze zrozumienie tego, przed jakimi wyzwaniami stoi polska wieś. W szczególności przygotowywane przez IGR analizy umożliwiają lepsze zrozumienie wsi mieszkańcom miast, tym samym wpływając na procesy decyzyjne zapadające w najwyższych kręgach władzy.

Badania statystyczne

Instytut podejmuje działania mające na celu monitorowanie sytuacji w polskiej gospodarce rolnej. Dane które zbiera IGR służą następnie nie tylko do przygotowywania raportów, ale także mogą służyć na potrzeby przygotowywania propozycji legislacyjnych będących racjonalną odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiej wsi.

Działalność legislacyjna

Prawnicy Instytutu przygotowują propozycje rozwiązań prawnych, które przedstawiają celem stanowienia przez prawodawcę porządku prawnego umożliwiającego skuteczny rozwój polskiej wsi. Instytut bierze też udział w procesie legislacyjnym na poziomie konsultacji społecznych. Przedstawiciele Instytutu wypowiadają się podczas posiedzeń sejmowych i senackich Komisji, a także komentują działania legislacyjne w mediach.

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami - znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
ul. Kolejowa 45/119
01-210 Warszawa 

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Telefon do IGR: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

4 + 2 =