Branża

Branża

Ilość gospodarstw:

W Polsce, działa obecnie 810 ferm w tym: 354 utrzymujące norkę amerykańską

Ilość zwierząt:

Populacja norki amerykańskiej to ponad 6 mln 374 tys. sztuk

Kredyty

Hodowcy mają 3 miliardy złotych kredytów – często pod zastaw ziemi i własnych domów, a także budynków gospodarskich. Wprowadzenie nawet okresów przejściowych przy zamknięciu sprawi – jak to miało miejsce przy pierwszej próbie wprowadzenia zakazu, że banki zażądają wcześniejszej lub natychmiastowej całościowej spłaty zobowiązań. 

Aktywa

– Aktywa hodowców szacuje się na 7 a 10 miliardów złotych.
Aktywa te, w momencie wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra staną się bezwartościowe. Nie można ich wykorzystać do żadnej innej produkcji. 

Wartość produkcji

– Tylko od stycznia do czerwca roku 2019, udział eksportu skór zwierząt futerkowych z ogółu wymiany handlowej wyniósł 0,16%. Dalej –  0,16% z ogółu 235,8 mld euro =  377mln euro (udział wymiany handlowej skór zwierząt futerkowych) – Przy średnim kursie 4,25zł/euro oznacza to, że branża futerkowa tylko pomiędzy styczniem, a czerwcem 2019 wyniosła 1,603 mld złotych.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-czerwiec-2019-roku,1,83.html

– Przed 2018 rokiem skala eksportu przy 10 milionach zwierząt wynosiła pomiędzy 2 a 2,5 miliarda złotych. Od tego czasu jesteśmy w stanie bessy. (Dane GUS)

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

13 + 10 =