Analizy i opinie Instytutu

Analizy

Stanowisko największych organizacji rolniczych w Polsce

Sympozjum Oblicza ekologii

Rynek produktów mlecznych

 

 

 Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej do Rządowego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Podatku Akcyzowym – druk sejmowy nr 15.

Czy warto uprawiać konopie włókniste

Analiza wpływów z tytułu podatku CIT w odniesieniu do różnych sektorów  rolno-spożywczych

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi z Niemcami w 2018 r.

Rynek borówki wysokiej

Sytuacja na rynku wieprzowiny

Hodowla kóz i owiec w Unii Europejskiej

Koszty społeczne ponoszone z powodu działalności ekoterrorystycznej

Uwarunkowania prawne umożliwiające organizacjom ekologicznym blokowanie inwestycji […]

ZNASZ WAŻNY DLA ROLNICTWA TEMAT?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – znajdź nas w mediach.

Instytut Gospodarki Rolnej
Warszawa ulica Kolejowa 45/119

 

Mail: biuro@instytutrolny.pl

Tel: +48 513 712 448

NIP: 7010522726

3 + 2 =