Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Super User | 26 luty 2019

Warszawa, 26.02.2019 r.


Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie popiera plan przekopu Mierzei Wiślanej, który zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, pogłębienie rzeki Elbląg i zwiększenie dostępności portu w Elblągu.

Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej ataki wymierzone przez organizacje „ekologiczne” w plany dokonania tej ważnej z punktu widzenia polskiej racji stanu inwestycji mają charakter polityczny i ukierunkowane są na zachowanie status quo względem roli jaką w żegludze na omawianym obszarze pełni kontrolowana przez stronę rosyjską Cieśnina Piławska.

Inwestycja ma charakter strategiczny dla całego subregionu elbląskiego, doprowadzi do odciążenia nadbałtyckich portów w Gdyni i Gdańsku oraz przyczyni się do ożywienia gospodarczego między innymi Tolkmicka, Braniewa, Kadyn, Fromborka oraz przyległych miejscowości. Obszar Warmii i Mazur wciąż pozostaje najsłabszym terenem Unii Europejskiej pod względem dostępności komunikacyjnej, co wynika ze złego stanu tamtejszej infrastruktury przeznaczonej dla transportu kołowego stąd szczególnie istotne jest znalezienie skutecznej przeciwwagi dla słabej jakości dróg w regionie. Dodatkowo inwestycja zapewni miejsca pracy w województwie o najwyższej w kraju stopie bezrobocia.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej przekop Mierzei Wiślanej pozytywnie wpłynie także na rozwój turystyki w całym regionie Polski północno-wschodniej. Podstawową zaleta rozpoczętej inwestycji jest jednak uzyskanie przez Polskę swobodnego dostępu do Bałtyku z Zalewu Wiślanego. Jednym z głównych beneficjentów inicjatywy będzie port w Elblągu, którego zdolność przeładunkowa już dziś wynosi przeszło 1,5 mln ton w skali roku, a który wciąż wykazuje znaczący potencjał rozwojowy.

Powstając w latach 2009-2014 analizy naukowe na bazie których współtworzona była pozytywna decyzja środowiska dotycząca inwestycji (z rygorem natychmiastowej wykonalności) nie znajdują szczególnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Także rentowność przekopu Mierzei Wiślanej, wg wyliczeń strony rządowej, osiągnie zadowalający poziom, przynosząc zwrot inwestycji już w kilkanaście lat po jej zakończeniu.

Podsumowując, Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie opowiada się za realizacją inwestycji, która zgodna jest choćby ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 i która leży w interesie Polski.

 

Jacek Podgórski
dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Zobacz też:

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów W związku z

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W związku z wniesieniem przez Senat RP przedmiotowego projektu ustawy Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

1. W ustawie z 20 lipca 2018 roku ustawodawca postanowił o przekształceniu od dnia 1 stycznia 2019 roku prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Ustawa wprowadziła odpłatność przedmiotowego przekształcenia, która ma być dokonywana rokrocznie przez dwadzieścia kolejnych lat. Ustawa pozostawiła swobodę uznania samorządom w przedmiocie bonifikat udzielanych przy dokonywaniu opłat za przekształcenie.

2. Projekt zakłada uniemożliwienie samorządom dokonywania zmian w warunkach udzielania bonifikat i nadmiernych zmian ich wymiaru. Regulacja z jest potrzeba z uwagi na konieczność budowania zaufania obywateli i wspólnot samorządowych do władzy publicznej oraz pewności prawa. Nowelizacja ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społeczności obszarów wiejskich, które padają ofiarą manipulowania wymiarem bonifikaty.

3. Wniesiona nowelizacja wprowadza również zmianę w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projektodawca postuluje, aby dokonywana przez właściwy organ administracji samorządowej aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nie mogła być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W naszej opinii taka konstrukcja ma szansę zahamować podejmowanie przez organy samorządowe decyzji uderzających w budżety domowe obywateli, zwłaszcza w gminach, które z tytułu rożnych uwarunkowań poszukują dodatkowych środków finansowych na swoją działalność.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej sfera uznania, którą ustawodawca pozostawia organom samorządowym nie może przekładać się na nieuzasadnione z punktu widzenia interesu obywateli (wspólnoty samorządowej) drastyczne podwyżki kosztów życia na terenie samorządów. Wymiar przedmiotowej bonifikaty oraz wysokość rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może być narzędziem do „reperowania” budżetów samorządów.

Wobec powyższego Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie odnosi się do zaproponowanej nowelizacji i będzie ją aktywnie wspierał podczas dalszych prac legislacyjnych.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z wniesieniem do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

1. Zaproponowana przez grupę posłów klubu Kukiz ’15 nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomani jest potrzebną i naturalną konsekwencją ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku, kiedy to ustawodawca zezwolił na stosowanie leków powstałych na bazie konopi. Jednocześnie polskie prawo określiło „konopie medyczne” jako ziele konopi innych niż̇ włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż̇ włókniste oraz żywica konopi innych niż̇ włókniste, stanowiący surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Szczęśliwie po wielu latach zabiegów o to, aby tzw. medyczna marihuana stała się legalnym elementem leczenia określonych grup pacjentów w Polsce udało się zliberalizować przepisy krajowe.

2. W obecnym stanie prawnym możliwe jest recepturowanie leków powstałych na bazie konopi. Leki sporządzone z konopi dopuszczane są do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dzisiejsze regulacje przyznają prawo wypisywania recept na leki recepturowe przygotowywane na bazie konopi medycznych wyłącznie lekarzom. Równocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce zakazane jest uprawianie konopi. W efekcie jesteśmy zmuszania do importowania surowca roślinnego niezbędnego do wytwarzania leków recepturowych z państw trzecich (zazwyczaj państw członkowskich UE), które prowadzą uprawy oraz eksport konopi na cele medyczne. Utrzymywanie tego stanu rzeczy wydaje się być uciążliwe dla pacjentów, którzy niejednokrotnie pozbawieni są natychmiastowego dostępu do leków i którzy bardzo często nie mogą sprostać finansowemu wyzwaniu, jakim jest zakup tego typu leków (nie są one refundowane). Takie regulacje są także nieopłacalne z uwagi na finanse państwa i potencjalny dochód z upraw konopi dla celów medycznych.

3. W przedstawionym przez posłów projekcie nowelizacji zaproponowano, aby uprawa konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi innych niż̇ włókniste w celu wytwarzania substancji czynnej (wykorzystywanej do produkcji leków na bazie konopi) mogły być́ prowadzone wyłącznie przez instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Konsekwentnie posłowie postulują wyposażenie ministra rolnictwa w uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów zajmujących się powyższą uprawą.

4. Ponadto projekt tworzy delegację ustawową dla ministra rolnictwa do wydania aktu wykonawczego regulującego środki ostrożności oraz szczegółowe warunki prowadzenia upraw przez instytuty badawcze.

W ocenie Instytutu Gospodarki Rolnej ustawowe umożliwienie prowadzenie w Polsce upraw konopi w celu wytwarzania produktów medycznych jest jak najbardziej pożądane i byłoby urealnieniem przepisów, na mocy których od półtora roku polscy pacjenci mogą być poddani terapii lekowej z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany. Przyjęcie przedmiotowego projektu będzie dla wielu pacjentów likwidacją barier finansowych, które dziś stoją na drodze do pozyskiwania konopi w celach medycznych.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W związku z wniesionym do laski marszałkowskiej przedmiotowym poselskim projektem nowelizacji Instytut Gospodarki Rolnej prezentuje następujące stanowisko:

  • Projektodawcy proponują, aby wszelkie grunty - położone na terenach, przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy - nie podlegały przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotychczasowe przepisy w opinii wnioskodawców blokują rozwój inwestycji na obszarach, które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania. Mimo zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dziś mniej niż jedna trzecia gruntów na terenie całego kraju objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania. De facto w bardzo wielu przypadkach ustawa narzuca wymaganie od inwestora spełnienia takich samych warunków, jak od nabywcy „nieruchomości rolnej”. Dlatego wnioskodawcy postulują zmianę tej definicji w kierunku, który lepiej odzwierciedlałby ratio
  • Posłowie zauważają, że wprowadzone ustawą z 2016 roku bariery w obrocie gruntami rolnymi (o powierzchni 0,3 ha i większych oraz tzw. siedlisk rolniczych o powierzchni 0,5 ha i większych) w praktyce zablokowały kwestie wydzielania i dopuszczalności obrotu działek budowlanych, które i tak przestały już służyć produkcji rolnej. Wnioskodawcy zauważają, że fatycznie ponad 90 proc. decyzji wydawanych w odniesieniu do działek rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczy działek o powierzchni poniżej 3 ha. W efekcie mamy do czynienia z przerostem administracji.
  • Kluczową zaproponowaną zmianą jest objecie przepisami ustawy gruntów rolnych o powierzchni większej niż 5 ha, co oznacza podniesienie obecnego limitu nieskrępowanego obrotu ziemią rolną, a także zamianę ograniczenia polegającego na konieczności zamieszkiwania przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego na konieczność́ osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Posłowie zauważają bowiem, że cel uchwalanej w 2016 roku ustawy, jakim było uniemożliwienie wykupu ziemi przez obcokrajowców, w rzeczywistości nie został osiągnięty. Z przywoływanych w uzasadnieniu danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że ustawa nie przyczyniła się do spadku sumarycznego areału wykupywanego rocznie przez obcokrajowców (Niemców). Cel ustawowy zatem nie został osiągnięty.
  • Instytut Gospodarki Rolnej od samego początku publicznej debaty nad ograniczaniem obrotu ziemią rolną w Polsce stał w opozycji do proponowanych i finalnie przyjętych przepisów. Budzą one poważne wątpliwości natury konstytucyjnej oraz są niezgodne z prawem UE. Ponadto godzą w pewność obrotu gospodarczego w Polsce i niszcz zaufanie obywateli do państwa.

Propozycję nowelizacji należy potraktować jako faktyczną próbę uszczegółowienie definicji ustawowych oraz względną liberalizację obowiązujących przepisów. W związku z tym należy ją uznać jako krok we właściwym kierunku. Instytut pozytywnie opiniuje przedłożony projekt i takie stanowisko będzie prezentował podczas prac nad ustawą w komisji sejmowej.

 

Jacek Podgórski

Dyrektor

Instytut Gospodarki Rolnej

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej