Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Super User | 26 luty 2019

Warszawa, 26.02.2019 r.


Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie popiera plan przekopu Mierzei Wiślanej, który zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, pogłębienie rzeki Elbląg i zwiększenie dostępności portu w Elblągu.

Zdaniem Instytutu Gospodarki Rolnej ataki wymierzone przez organizacje „ekologiczne” w plany dokonania tej ważnej z punktu widzenia polskiej racji stanu inwestycji mają charakter polityczny i ukierunkowane są na zachowanie status quo względem roli jaką w żegludze na omawianym obszarze pełni kontrolowana przez stronę rosyjską Cieśnina Piławska.

Inwestycja ma charakter strategiczny dla całego subregionu elbląskiego, doprowadzi do odciążenia nadbałtyckich portów w Gdyni i Gdańsku oraz przyczyni się do ożywienia gospodarczego między innymi Tolkmicka, Braniewa, Kadyn, Fromborka oraz przyległych miejscowości. Obszar Warmii i Mazur wciąż pozostaje najsłabszym terenem Unii Europejskiej pod względem dostępności komunikacyjnej, co wynika ze złego stanu tamtejszej infrastruktury przeznaczonej dla transportu kołowego stąd szczególnie istotne jest znalezienie skutecznej przeciwwagi dla słabej jakości dróg w regionie. Dodatkowo inwestycja zapewni miejsca pracy w województwie o najwyższej w kraju stopie bezrobocia.

W opinii Instytutu Gospodarki Rolnej przekop Mierzei Wiślanej pozytywnie wpłynie także na rozwój turystyki w całym regionie Polski północno-wschodniej. Podstawową zaleta rozpoczętej inwestycji jest jednak uzyskanie przez Polskę swobodnego dostępu do Bałtyku z Zalewu Wiślanego. Jednym z głównych beneficjentów inicjatywy będzie port w Elblągu, którego zdolność przeładunkowa już dziś wynosi przeszło 1,5 mln ton w skali roku, a który wciąż wykazuje znaczący potencjał rozwojowy.

Powstając w latach 2009-2014 analizy naukowe na bazie których współtworzona była pozytywna decyzja środowiska dotycząca inwestycji (z rygorem natychmiastowej wykonalności) nie znajdują szczególnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Także rentowność przekopu Mierzei Wiślanej, wg wyliczeń strony rządowej, osiągnie zadowalający poziom, przynosząc zwrot inwestycji już w kilkanaście lat po jej zakończeniu.

Podsumowując, Instytut Gospodarki Rolnej jednoznacznie opowiada się za realizacją inwestycji, która zgodna jest choćby ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 i która leży w interesie Polski.

 

Jacek Podgórski
dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Zobacz też:

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie tzw. Brexitu

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie umowy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącej warunków opuszczenia UE przez Zjednoczone Królestwo

W związku z zaakceptowaną przez Radę Europejską treścią porozumienie ws. Brexitu oraz jej kompleksowym charakterem i oddziaływaniem na przyszłość unijnego rolnictwa, Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujący komentarz do niniejszego dokumentu:

1) Wielka Brytania decyduje się na opuszczenie Unii Europejskiej w sytuacji, w której wedle większości prognoz ekonomicznych na przestrzeni najbliższych kilku lat stanie się największą gospodarką Europy. Dla Polski Wielka Brytania jest ważnym partnerem w relacjach handlowych. Wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wyspy brytyjskie przekracza 2 mld euro rocznie. Dziś pozycja Wielkiej Brytanii w zestawieniu sprzedaży zagranicznej polskiej produkcji rolno-spożywczej jest równoznaczna z udziałem ośmioprocentowym. Równocześnie Brytyjczycy zaopatrują nas m.in. w mięso wieprzowe, tytoń ora słodycze. Są jedynym z dziesięciu największych dostawców żywności na polskim rynek.

2) Wraz z przyrostem liczby Polaków w Wielkiej Brytanii od momentu polskiej akcesji do UE skokowo wzrósł eksport naszych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Brytyjczycy chętnie kupują także w Polsce wyroby alkoholowe (piwo) oraz tytoniowe (tzw. slimy).

3) Treść porozumienia zatwierdzona przez Radę Europejską 25 listopada bieżącego roku przewiduje, że w okresie bezpośrednio po wyjściu z UE Wielka Brytania pozostanie członkiem wspólnego rynku, wobec którego zastosowanie będą miały cztery podstawowe swobody przepływu oraz generalny zakaz dyskryminacji, jak również zakaz świadczenia nieuzasadnionej pomocy publicznej. To właśnie kwestia pomocy publicznej jest w opinii Instytutu najsłabiej uregulowana w wynegocjowanym porozumieniu i może rodzic poważne wątpliwości co do równego traktowania i konkurencyjności towarów z państw członkowskich UE na rynku brytyjskim.

4) W początkowym okresie w mocy pozostaną traktatowe przepisy dotyczące pomocy publicznej, tzn. wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aktualne pozostają także traktatowe wyjątki dopuszczające zastosowanie publicznych form wsparcia.

5) W kolejnych okresach po wyjściu z UW Wielka Brytania coraz bardziej będzie mogła jednak polegać na cyklicznie określanych maksymalnych limitach wsparcia publicznego, które będzie mogła kierować do producentów brytyjskich. W rezultacie obecnie skonstruowanego porozumienie można powiedzieć, że państwa członkowskie mogą być pewne przestrzegania przez Londyn traktatowych przepisów dotyczących pomocy publicznej jedynie do końca obecnej perspektywy budżetowej, tj. do końca 2020 r.

6) Wobec powyższego Instytut Gospodarki Rolnej stoi na stanowisku, że w relacjach państw członkowskich z Wielką Brytanią analogiczne formy wspierania rodzimych producentów powinny również stać się integralna częścią finalnego porozumienia. Tylko w ten sposób uda się zapewnić konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych w Wielkiej Brytanii oraz uchronić polski rynek przed zalewem obcej produkcji, która będzie bardziej opłacalna od rodzimego wytwórstwa żywności.

 

Jacek Podgórski

Dyrektor 

Instytut Gospodarki Rolnej

 

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

W związku z przygotowanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej czuje się w obowiązku przesłać stanowisko w niniejszej sprawie. Wnioskodawca nie skierował przedmiotowego projektu do konsultacji publicznych, jednak jego doniosłość i stopień oddziaływania na obywateli sprawiają, że w pełni zasadne jest przedstawienie niniejszych argumentów:

1) Instytut w pełni popiera ideę zwiększania dostępności mieszkań. W 2017 roku rząd wprowadził prawną możliwość zwiększenia podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. Zgodnie z przyjętą ustawą koordynatorem tych procesów i zarządcą nieruchomości ustanowiono państwową osobę prawną – Krajowy Zasób Nieruchomości. Niepokój środowisko rolniczych, który wielokrotnie eksponowany był m.in. w opiniach i stanowiskach Instytutu (zarówno podczas prac resortowych, jak i prac w Sejmie RP), polegał na korelacji programu budownictwa tanich mieszkań na gruntach Skarbu państwa z równoległym zablokowaniem swobodnego obrotu ziemią rolną i wprowadzenie generalnej zasady prawa pierwszeństwa Skarbu Państwa w przypadku zbywania nieruchomości rolnych (z ustawowo przewidzianymi wyjątkami).

2) Przedmiotowy projekt utwierdza w przekonaniu, że Krajowy Zasób Nieruchomości jest de facto pośrednikiem w procesie przejmowania ziemi rolnej z rąk prywatnych do rąk Skarbu państwa z przeznaczaniem pod budownictwo mieszkaniowe. Na taką konstrukcję nie można się zgodzić, jeżeli przepisy tzw. ustawy o ziemi z 2016 r. wciąż budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, a dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych dowodzi wadliwości przyjętych regulacji.

3) Przedmiotowy projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości nieruchomości jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom ma być wypłacane wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Wyłączenie nie obejmuje nieruchomości zarządzanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

4) Instytut nieustannie stoi na stanowisku, że spod obowiązywania przepisów powinny zostać wyłączone te grunty rolne, co do których przed 1 maja 2016 r. terenowe oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych wydały wstępne zgody na przeniesienie własności (z reguły na dotychczasowych dzierżawców). Ponadto proponowane przepisy nie powinny obejmować tych nieruchomości, co do których istnieją potwierdzone w aktach notarialnych umów dzierżawy (lub użytkowania) zapisy prawa pierwokupu. W wyżej wymienionych przypadkach toczą się postepowania przed sądami administracyjnymi.

Wobec powyższego Instytut Gospodarki Rolnej stoi na stanowisku, że ustawa w takim kształcie, tj. jeszcze bardziej uniemożlwiająca dochodzenie swoich praw przez przedsiębiorców rolnych, których wywłaszczono z prawa nabycia ziemi rolnej, nie powinna stać się częścią krajowego porządku prawnego. Takie stanowisko będzie także prezentowane podczas prac legislacyjnych w Sejmie RP.

 

Jacek Podgórski

dyrektor

Instytut Gospodarki Rolnej

 

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wsparcia dla rolników pokrzywdzonych przez gatunki chronione

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wsparcia dla rolników pokrzywdzonych przez gatunki chronione

Instytut Gospodarki Rolnej z satysfakcją przyjmuje wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wsparcia dla gospodarstw rolnych pokrzywdzonych przez zwierzęta chronione. Podjęta w ubiegłym tygodniu decyzja o zwiększeniu limitu pomocy publicznej (odszkodowań) dla tych, którzy ucierpieli głównie z powodu ataku wilków na swoje gospodarstwa, jest przejawem głębokiego zrozumienia dla coraz bardziej powszechnego problemu. W ocenie Instytutu decyzja KE rodzi tez nadzieje na wsparcie dla rolników poszkodowanych przez nadliczebność dzika.

Ataki wilków

W roku 2018 po raz pierwszy od stu lat osobniki wilka pojawiły się w Belgii, a po dwustu latach przerwy – w Holandii i Danii. Europa jest świadkiem odbudowującej się populacji i powrotu drapieżników na terytoria, które przez lata były zdominowane jedynie przez człowieka i jego działalność. W styczniu 2018 roku w Bieszczadach doszło do pierwszego od wieku pogryzienia człowieka przez agresywne zwierzę. Wilki coraz częściej penetrują gospodarstwa rolne w poszukiwaniu jedzenia. Tylko w tym roku tylko na Podlasiu zgłoszono 50 ataków wilków na zwierzęta gospodarskie. To o 20 proc. więcej niż w całym 2017 roku. Sprzyjająca aura sprawia, że zwierzęta dłużej przebywają na pastwiskach i są dłużej narażone na ataki watah. Rząd polski wciąż nie podjął decyzji o konieczności redukcji liczby chronionych prawem drapieżników.

Tymczasem problem coraz mocniej doskwiera inny państwo UE. Francja zdecydowała się na odstrzał czterdziestu dzikich osobników. W Niemczech rząd federalny wciąż spiera się z organizacjami obrońców praw zwierząt o rozmiar planowanej redukcji. Finlandia zredukowała liczebność wilków do stu pięćdziesięciu osobników. Odstrzał praktykowany jest także w Norwegii.

Największymi siedliskami wilków są dziś półwysep iberyjski (3000 osobników), Włochy (1500 osobników) oraz Rumunia (2500 osobników), jednak zmieniający się klimat sprawia, że watahy coraz częściej przemieszczają się na północ kontynentu.

Nowe regulacje

Niestety skuteczne dochodzenie zadośćuczynienia finansowego za straty rolnicze spowodowane atakami wilków jest przewlekła i nieekwiwalentne. W Polsce rolnicy na Podlasiu czekają często okrągły rok na wypłatę odszkodowań. Dotychczas państwa członkowskie UE mogły wypłacać pokrzywdzonym rolnikom do 80 proc. wartości strat poniesionych wskutek ataków wilków (lub innych chronionych zwierząt). Ubiegłotygodniowa decyzja Komisji podnosi ten limit do 100 proc. wartości.

Ponadto rolnicy będą mogli ubiegać się o 100 proc. zwrotu kosztów ponoszonych na środki mające zapobiec atakom (np. budowę ogrodzeń lub tresurę dozorujących psów). Poszkodowania będą także mogli ubiegać się o odszkodowania (100 proc.) za pośrednie straty spowodowane atakami. Chodzi tu m.in. o koszty opieki weterynaryjnej, utylizacji martwych zwierząt oraz poszukiwania przepłoszonych zwierząt hodowlanych.

Zaproponowane rozwiązania zasługują na przychylna opinię środowisk rolniczych. W opinii instytut przedstawiciele polskiego rządu powinni w następnej kolejności zadbać o podobny stopień empatii KE w stosunku do problemu nadliczebności dzika w Polsce.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej