Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Potencjał hodowli owiec i kóz

Nieustannie postępujące zmiany społeczne, jakim poddawany jest cały kontynent europejski, a szczególnie Unia Europejska, wymuszają na producentach i dostawcach żywności różnicowanie wolumenu produkcyjnego. Migracje ludności muzułmańskich wpływają na zwiększanie zapotrzebowania na określone towary w poszczególnych krajach członkowskich. Ponadto na zmiany w strukturze upraw i hodowli wpływają zmiany klimatyczne oraz występowanie epidemii zagrażających produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Równie ważnym czynnikiem zmuszającym unijnych rolników do poszukiwania dochodów na dotychczas słabo eksploatowanych rynkach rolnych stają się porozumienia i umowy liberalizujące handel produktami spożywczymi z potężnymi dostawcami spoza Europy. Dyskusja wokół nowej wieloletniej perspektywy finansowej dla państw UE to idealny moment, aby pobudzić potencjał hodowli owiec i kóz.

Dotychczas sektory te charakteryzowały się niską opłacalnością. Jednak wynikała ona przede wszystkim z kosztów operacyjnych i nadmiaru regulacji administracyjnych. Stan ten niebawem najpewniej ulegnie zmianie. O wdrożenie narzędzi wspierających rozwój powyższych hodowli w całej Wspólnocie coraz głośniej upominają się deputowani z Parlamentu Europejskiego.

Dane dotyczące hodowli i produkcji

Dane z całej Unii pokazują jak bardzo hodowla owiec i kóz odstaje chociażby od hodowli trzody chlewnej. Wielu członków UE nie prowadzi bieżącego monitoringu liczebności hodowli z uwagi na jej niszowość. Na rynku owiec bezkonkurencyjna pozostaje Wielka Brytania. Za nią plasują się Hiszpania, Grecja, Francja i Włochy.

Największym unijnym producentem mięsa owczego jest Wielka Brytania, która rocznie wytwarza 290 tys. ton. Mięso z kóz należy do najbardziej niszowych produktów we Wspólnocie. Spośród 25 krajów udostepniających dane na temat wielkości produkcji, tylko w ośmiu wartości są inne niż 0 ton. Polska produkuje w skali roku jedynie 1 tys. ton mięsa owczego.

Dotychczas Wielka Brytania i Hiszpania gospodarowały niemal 60 proc. unijnego rynku produkcji mięsa owczego oraz koziego. Obserwacja kolejnych rocznych okresów pokazuje, że rynek ten wykazuje dużą stabilność, a ewentualne spowolnienia powodowane były wyłącznie punktowo występującymi chorobami zwierząt.

Korzyści

Hodowle kóz i owiec mają potencjał tworzenia i utrzymywania miejsc pracy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, takich jak regiony oddalone i górskie. Wykazują również znaczny potencjał pod względem rozwoju i zatrudnienia na wielu szczególnie wrażliwych obszarach wiejskich i podmiejskich, w szczególności dzięki sprzedaży mięsa koziego i owczego oraz produktów mlecznych wysokiej jakości, które mogą być wprowadzane na rynek za pośrednictwem krótkich i lokalnych łańcuchów dostaw.

Hodowle te mają korzystny wpływ na utrzymywanie zrównoważenia środowiskowego, gdyż w 70 proc. prowadzone są na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych, w tym na obszarach odizolowanych i dość trudno dostępnych. Tym samym przyczyniają się do zachowania krajobrazu(m.in. pastwisk i łąk), utrzymania różnorodności biologicznej oraz m.in. do walki z erozją i niepożądanym gromadzeniem się biomasy.

Rozwój hodowli podniesie także konkurencyjność unijnych producentów na rynku wewnętrznym. Dziś ich pozycja jest osłabiona, gdyż produkcja unijna pokrywa zapotrzebowanie państw członkowskich jedynie w 87 proc. Liderem eksportu na rynek unijny pozostaje Nowa Zelandia, która regularnie zwiększa wolumen sprzedawanej baraniny.

Spodziewane opuszczenie UE przez Wielką Brytanię spowoduje wstrząs na rynku baraniny. Konieczność rozwoju produkcji w kontynentalnych państwach członkowskich wymusza fakt, że dziś większość unijnej produkcji pochodzi z wysp brytyjskich, a import z Australii i Nowej Zelandii odbywa się także za pośrednictwem Londynu. Kozy i owce są dobrą alternatywą dla hodowli narażonych na zarażenia chorobami zwierzęcymi. W ostatnich latach wirusy dziesiątkowały m.in. trzodę chlewną oraz drób. Szczepienia kóz i owiec pozwalają na stuprocentowe uniknięcie zarażeń.

Możliwe narzędzia stymulujące

Na forum Unii Europejskiej trwa dyskusja o tym, w jaki sposób uatrakcyjnić hodowlę kóz i owiec. Wśród rozważanych narzędzi stymulujących rozwój tych sektorów są m.in.:

  • wprowadzenie płatności środowiskowej w uznaniu roli, jaką pełnią oba sektory (oparte na wypasie ekstensywnym) w dostarczaniu dóbr publicznych w następujących obszarach: poprawa jakości gruntów i utrzymanie różnorodności biologicznej; obszary wartościowe pod względem ekologicznym oraz jakość wody; zapobieganie zmianie klimatu, erozji, powodziom, lawinom i pożarom lasów; utrzymanie krajobrazu i zatrudnienia;
  • zwiększenie dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją przeznaczonego dla sektora tych sektorów;
  • rozszerzenie płatności rolno-środowiskowych na pastwiska wykorzystywane do wypasu owiec i kóz;
  • zniesienie w odniesieniu do tych sektorów kryterium 50 proc. użytków zielonych na obszarach zalesionych, wymaganego do uruchomienia dopłaty bezpośredniej do hektara;
  • wprowadzenie kompleksowego i zharmonizowanego monitoringu łańcucha dostaw w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk i podniesienia atrakcyjności tych hodowli.
Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej