Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Jaki typ produkcji wybierają polscy rolnicy?

Instytut Gospodarki Rolnej przeprowadził badania statystyczne dotyczące nastawienie polskich gospodarstw rolnych na konkretny typ produkcji: zwierzęcej, mieszanej i roślinnej. W badanej grupie badawczej wyniki rozkładały się następująco:

 

Aż 60% badanych wskazało, że ich gospodarstwa nastawione są wyłącznie na produkcję roślinną, 31% respondentów wskazało produkcję zwierzęcą jako główny obszar prowadzonej działalności, a zaledwie 9% zajmuje się produkcją mieszaną.

Jeżeli porównamy te dane z wynikami otrzymanymi w badanym obszarze przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważymy tendencję przesuwającą rodzimą produkcję rolną w stronę upraw kosztem produkcji mieszanej i zwierzęcej. W badaniu MRiRW produkcję zwierzęcą jako główny obszar działalności wskazało 33% badanych, roślinną 58%, a mieszaną 9%.

W okresie od roku 2007 do roku 2019, uwzględniając badania Instytutu Gospodarki Rolnej wyniki przedstawiają się następująco:

Bez trudu zauważymy, że udział produkcji zwierzęcej w latach 2007-2019 ulegał permanentnym spadkom z 53% udziału w roku 2007 do zaledwie 31% w roku 2019. Spadek ten spowodował proporcjonalne ożywienie sektora produkcji roślinnej, która w analizowanym okresie zanotowała 22% wzrost (z 38% w 2007 r. do aż 60 w roku 2019).

Według badań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyniki podobnych badań uzależnione są także od faktu, czy grupa badawcza stanowi grono beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy systemów płatności bezpośrednich. W pierwszej grupie wyniki przedstawiały się następująco: 45% (produkcja roślinna), 47% (produkcja zwierzęca), 8% (produkcja mieszana). W drugiej było to odpowiednio 59%, 28%, 13%.

W większość unijnych państw przybywa średnich i dużych gospodarstw. Gospodarstwa o areałach poniżej 5 ha stanowią dziś 64 proc. wszystkich unijnych gospodarstw. Udział ten jednak konsekwentnie spada. Dane Komisji pokazują, że za efektywnością ekonomiczną zachodnio-unijnych farm odpowiadają, poza konsolidacją gruntów, otwarcie na nowe techniki produkcji, specjalizacja upraw oraz inwestycje w rolnictwo pro-ekologiczne. Wskaźnikiem najlepiej obrazującym siłę/wartość gospodarstw jest przyrost wartości netto gospodarstwa w rocznym okresie roboczym (FNVA/AWU). O ile różnica między państwami „starej” Unii a tymi przyjętymi w 2004 roku (i później) była sukcesywnie redukowana do roku 2011, o tyle od 2012 obserwuje się ponowne poszerzanie się tej przepaści. Wynika to m.in. z coraz powszechniejszego trendu przechodzenia zachodnich gospodarstw na uprawy, ogrodnictwo oraz produkcję winorośli i odchodzenia od nierentownej produkcji mleka i jego przetworów oraz hodowli zwierząt, która znalazła się dziś w rękach kilku europejskich i globalnych oligopolistów. Dane te tłumaczą zwrot polskich gospodarstw rolnych w stronę sektora upraw.

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej