Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie sytuacji na rynku mleka i jego produktów na koniec roku 2018


W związku z ustaleniami Komisji Europejskiej w przedmiocie globalnych trendów na rynku mleka i nabiału, wciąż niestabilnej sytuacji hodowców krów mlecznych, których tegoroczne słabe wyniki produkcji są pokłosiem niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-klimatycznej oraz agresywnej polityki handlowej Chin, Instytut Gospodarki Rolnej prezentuje następujące stanowisko:


1. Według szacunków świtowych i unijnych ośrodków badawczych w 2030 roku globalna produkcja mleka osiągnie wielkość przekraczającą miliard ton rocznie. Do tego czasu rokrocznie świtowe wytwórstwo będzie rosło w tempie ok. 15 mln ton. Niestety największym zapotrzebowaniem i jego wzrostem charakteryzują się rynki chiński, indyjski, pakistański oraz rynki afrykańskie. Oznacza to pilna konieczność wzmożenia działań polskiej dyplomacji gospodarczej w celu intensyfikacji sprzedaży oraz transferu technologiczno-naukowe do słabo rozwiniętych gospodarek afrykańskich oraz do Pakistanu. W ocenie Instytutu to tam należy upatrywać przyszłych perspektywicznych rynków zbytu dla polskiej produkcji. Nasze szanse w zdobyciu nowych odbiorców powinny być jak najlepiej wykorzystane w obliczu spowolnienia produkcji i eksportu tradycyjnych liderów mleczarstwa, jakimi są Nowa Zelandia, USA i Irlandia.

2. Największym potencjałem wzrostowym wśród produktów mlecznych będzie w najbliższej dekadzie cieszyło się masło. W połowie grudnia 2018 roku cena tego produktu w Polsce wyniosła 443 euro za 100 kg, tymczasem średnia cena w UE – 462 euro za 100 kg. Ostatnie miesiące przyniosły spowolnieniem tempo wzrostu cen, jednak wciąż polski konsument musi zapłacić więcej od Holendra (414 euro za 100 kg), Włocha (419 euro za 100 kg) i Irlandczyka (423 euro za 100 kg). W ocenie Instytutu przywrócenie konkurencyjności polskiej produkcji masła zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w eksporcie, powinno zostać potraktowane jako jeden z priorytetów resortu rolnictwa na rok 2019.

3. Rok 2018 przyniósł także potężne zawirowania na rynku mleka w proszku, a to za sprawą masowego skupu, jakiego dokonywali Chińczycy. Na koniec roku Polska okazuje się jednak być jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków. O ile średnia unijna cena mleka w proszku wyniosła w grudniu 2018 roku 169 euro za 100 kg, o tyle w Polsce było to 153 euro za 100 kg. Instytut stoi na stanowisku, że polski eksport tego produktu ma szanse na powodzenie w rozwijających się krajach Afryki, Azji, a w dalszej perspektywie – także Ameryki Płd. Ekspansja promocyjna tero artykułu powinna być postrzegana jako kolejny priorytet na 2019 rok.

4. Planowane na 2019 rok opuszczenie UE przez Wielką Brytanię tworzy niepowtarzalną szansę na zastąpienie brytyjskich produktów mlecznych na stołach obywateli państw członkowskich UE. Tylko w ubiegłym roku Wielka Brytania wyprodukowała 9 proc. całego mleka wytworzonego w UE. W latach 2014-2017 Wielka Brytania zaspokajała ok. 70 proc. potrzeb importowych na produkty nabiałowe całej Wspólnoty. Stopniowe wprowadzanie ograniczeń w swobodnym przepływie towarów z odchodzącym państwem członkowskim musi być postrzegane jako szansa i wyzwanie dla producentów z Polski.

5. Mając na względzie raporty KE dotyczące wydajności unijnych gospodarstw Instytut Gospodarki Rolnej opowiada się za podjęciem działań (w sferze administracyjno-pranej oraz informacyjnej) na rzecz specjalizacji polskich gospodarstw rolnych i odchodzenia od modelu małych i średnich gospodarstw mieszanych (uprawowo-hodowlanych), gdyż takowe cechują się najniższą produktywności i największym stopnie uzależnienie od pomocy publicznej.

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej