Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Efektywność i demografia unijnego rolnictwa

Opublikowany z początkiem grudnia raport Komisji Europejskiej pozwala na umiarkowany optymizm przedsiębiorców rolnych z państw członkowskich UE.

Z jednej strony obserwujemy stabilny i powolny wzrost dochodów rolniczych, z drugiej – wciąż niezasypaną przepaść między ścisłym jądrem UE, tzw. starą Unią, a państwami przyjętymi do Wspólnoty w 2004 roku i później. Od 2005 roku liczba gospodarstw rolnych w UE zmniejszyła się aż o 30 proc. Dziś jest ich ok. 10,5 mln. W odróżnieniu od polskiego trendu państwa członkowskie charakteryzują się procesami konsolidacji gospodarstw. W większość unijnych państw przybywa średnich i dużych gospodarstw. Gospodarstwa o areałach poniżej 5 ha stanowią dziś 64 proc. wszystkich unijnych gospodarstw. Udział ten jednak konsekwentnie spada. Dane Komisji pokazują, że za efektywnością ekonomiczną zachodnio-unijnych farm odpowiadają, poza konsolidacją gruntów, otwarcie na nowe techniki produkcji, specjalizacja upraw oraz inwestycje w rolnictwo pro-ekologiczne.

Dysproporcje wewnątrz UE

Wartość unijnej produkcji rolno-spożywczej wciąż rośnie, jednak udział wytwórstwa z tzw. starej Unii całkowicie dominuje nad produkcją z Europy środkowo-wschodniej. Dziś kraje przyjęte w 2004 roku i później wytwarzają zaledwie 17 proc. artykułów rolno-spożywczych, jakie powstają w całej UE. Relacja ta zmieniła się na korzyść m.in. Polski w pierwszym roku od naszej akcesji do Wspólnoty. Od 2005 roku pozostaje ona jednak właściwie niezachwiana. Co gorsze. Komisja Europejska przewiduje, ze obecne a dysproporcja zachowa się co najmniej do 2030 r. Tzw. stara Unia wciąż będzie produkować ponad 80 proc. (wartości) unijnych towarów rolno-spożywczych.

Ponadto Komisja Europejska spodziewa się, że rokrocznie koszty produkcji będą rosły o 2 punkty procentowe. Jest to pokłosiem wzrostu cen energii, a co za tym idzie – wzrostu cen nawozów i paliw rolniczych.

Po stronie kosztów malejących można zauważyć udział pasz dla zwierząt hodowlanych. Komisja spodziewa się, że koszty tychże będą powoli spadać.

 


Efektywność kapitału

W ramach analizy sektora rolnego Komisja Europejska zbadał także wielkość kapitału inwestycyjnego gospodarstw rolnych i jego produktywność. Okazuje się, że kryzysu z 2008 roku gospodarstwa unijne są na stabilnej ścieżce inwestycyjnej. Od prawie dekady wielkość kapitału inwestycyjnego nie notuje spadków. Jednocześnie to państwa naszego regionu (i „stażu” w UE) wykazują się większa produktywnością kapitału O ile średnia efektywność kapitału (w gospodarstwach rolnych) w całej UE wynosi ok. 3 proc., o tyle dla naszego regionu jest to aż 6 proc.

Struktura demograficzna

Gospodarstwa rolne w UE w 70 proc. polegają na pracy członków rodziny oraz innych nieopłacanych pracowników. Udział pracy członków rodziny przez ostatnią dekadą zmniejszył się o 6 punktów procentowych. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły dochody profesjonalnych pracowników sektora rolnego o 7 punktów procentowych.

Na przełomie 2016 i 2017 roku aż 70 proc. właścicieli gospodarstw rolnych stanowili mężczyźni. Niestety ostatnie lata przynoszą spadek udziału młodych rolników (poniżej 35. roku życia) wśród∂ właścicieli gospodarstw. Dziś odsetek ten stanowi poniżej 10 proc. Niektórym państwom członkowskim udaje się jednak zachęcać młodych rolników do życia i pracy na obszarach wiejskich. W ostatnich dwóch latach Włochy, Francja, Bułgaria i Austria odnotowały niewielki przyrost właścicieli gospodarstw mających mniej niż 25 lat.

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej