Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W związku z wniesionym do laski marszałkowskiej przedmiotowym poselskim projektem nowelizacji Instytut Gospodarki Rolnej prezentuje następujące stanowisko:

  • Projektodawcy proponują, aby wszelkie grunty - położone na terenach, przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy - nie podlegały przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotychczasowe przepisy w opinii wnioskodawców blokują rozwój inwestycji na obszarach, które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania. Mimo zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dziś mniej niż jedna trzecia gruntów na terenie całego kraju objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania. De facto w bardzo wielu przypadkach ustawa narzuca wymaganie od inwestora spełnienia takich samych warunków, jak od nabywcy „nieruchomości rolnej”. Dlatego wnioskodawcy postulują zmianę tej definicji w kierunku, który lepiej odzwierciedlałby ratio
  • Posłowie zauważają, że wprowadzone ustawą z 2016 roku bariery w obrocie gruntami rolnymi (o powierzchni 0,3 ha i większych oraz tzw. siedlisk rolniczych o powierzchni 0,5 ha i większych) w praktyce zablokowały kwestie wydzielania i dopuszczalności obrotu działek budowlanych, które i tak przestały już służyć produkcji rolnej. Wnioskodawcy zauważają, że fatycznie ponad 90 proc. decyzji wydawanych w odniesieniu do działek rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczy działek o powierzchni poniżej 3 ha. W efekcie mamy do czynienia z przerostem administracji.
  • Kluczową zaproponowaną zmianą jest objecie przepisami ustawy gruntów rolnych o powierzchni większej niż 5 ha, co oznacza podniesienie obecnego limitu nieskrępowanego obrotu ziemią rolną, a także zamianę ograniczenia polegającego na konieczności zamieszkiwania przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego na konieczność́ osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Posłowie zauważają bowiem, że cel uchwalanej w 2016 roku ustawy, jakim było uniemożliwienie wykupu ziemi przez obcokrajowców, w rzeczywistości nie został osiągnięty. Z przywoływanych w uzasadnieniu danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że ustawa nie przyczyniła się do spadku sumarycznego areału wykupywanego rocznie przez obcokrajowców (Niemców). Cel ustawowy zatem nie został osiągnięty.
  • Instytut Gospodarki Rolnej od samego początku publicznej debaty nad ograniczaniem obrotu ziemią rolną w Polsce stał w opozycji do proponowanych i finalnie przyjętych przepisów. Budzą one poważne wątpliwości natury konstytucyjnej oraz są niezgodne z prawem UE. Ponadto godzą w pewność obrotu gospodarczego w Polsce i niszcz zaufanie obywateli do państwa.

Propozycję nowelizacji należy potraktować jako faktyczną próbę uszczegółowienie definicji ustawowych oraz względną liberalizację obowiązujących przepisów. W związku z tym należy ją uznać jako krok we właściwym kierunku. Instytut pozytywnie opiniuje przedłożony projekt i takie stanowisko będzie prezentował podczas prac nad ustawą w komisji sejmowej.

 

Jacek Podgórski

Dyrektor

Instytut Gospodarki Rolnej

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej