Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Na drodze rozwoju produkcji białka roślinnego w UE

Od kilku miesięcy Komisja Europejska intensywnie monitoruje rynek białka roślinnego, jego uwarunkowania oraz potencjał produkcyjny państw członkowskich.

Niestety w ostatnich latach tempo wzrostu popytu było wielokrotnie wyższe od tempa wzrostu produkcji wewnątrz UE. W efekcie państwa członkowskie uzależniły się od napływu soi z USA i Ameryki Południowej. O konieczności pobudzania własnej produkcji IGR informował kilkukrotnie. Przeszkodą jednak wciąż pozostaje nierzeczowa i zideologizowana debata nad żywnością modyfikowaną genetycznie. Na szczęście w tej kwestii sama Komisja Europejska prezentuje racjonalne podejście. Opublikowane właśnie sprawozdanie pokazuje, że temat ten będzie jednym z priorytetów przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Stan obecny

Podczas prezentacji sprawozdania KE komisarz Phil Hogan stwierdził:

- Białko roślinne jest ważnym składnikiem wykorzystywanym przez europejski sektor rolno-spożywczy, który produkuje żywność i napoje, przestrzegając najsurowszych na świecie norm. Ze względu na różnorodne czynniki rynkowe i klimatyczne, europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest jednak na tyle duża, aby zaspokoić rosnący popyt na produkty z tego sektora.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że Komisja Europejska nie ma wystarczających narzędzi, aby zrewolucjonizować rynek białka roślinnego. Potrzebna do tego jest skoordynowana praca wszystkich państw członkowskich. Dotychczas KE przedstawiła kilka już wdrożonych instrumentów i postulatów legislacyjnych, z których państwa członkowskie zainteresowane faktycznym uniezależnieniem się od importu powinny skorzystać. Są to:

1) Wspieranie rolników uprawiających rośliny wysokobiałkowe za pośrednictwem proponowanej przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej poprzez uwzględnienie tego sektora w krajowych planach strategicznych WPR. W szczególności proponuje się nagradzanie korzyści, jakie wynikają z uprawy roślin strączkowych dla środowiska i klimatu, za pośrednictwem eko-programów oraz umożliwienie podejmowania zobowiązań w zakresie zarządzania środowiskiem i klimatem w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich; mobilizowanie wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, np. w celu stymulowania inwestycji i współpracy w łańcuchu żywnościowym; wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji;

2) Zwiększanie konkurencyjności poprzez badania i innowacje finansowane ze środków programów badawczych UE i państw członkowskich oraz podwojenie budżetu programu Horyzont Europa na lata 2021–2027;

3) Poprawienie jakości analizy rynku i jego przejrzystości dzięki lepszym narzędziom monitorowania;

4) Propagowanie korzystnego wpływu białka roślinnego na odżywianie, zdrowie, klimat i środowisko przy wsparciu programu KE w zakresie promocji, który w 2019 r. będzie miał wartość blisko 200 mln euro;

5) Zwiększenie wymiany wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zrównoważonych praktyk agronomicznych (np. za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej).

Z dotychczasowych analiz Instytutu Gospodarki Rolnej wynika, że tylko w przeciągu roku (między okresem 2017/2018 a 2018/2019) aż o 10,8 proc. wzrósł tonaż importowanej soi. W marketing year 2018/2019 państwa członkowskie UE zakupiły ponad 2,8 mln ton nasion soi, zostawiając w kieszeniach pozaeuropejskich dostawców prawie miliard euro (987 mln). Sumaryczna cena zakupu w tym samym okresie wzrosła o 16 proc.
Wciąż rosnący popyt

Komisja Europejska zauważa, że w latach 2016/2017 popyt na białko roślinne odpowiadał ok. 27 mln ton białka surowego. Wskaźnik samowystarczalności UE znacznie się różni w zależności od źródła białka.

Co roku UE importuje ok. 17 mln ton białka surowego, w tym 13 mln białka sojowego. Od 2013 roku powierzchnia upraw soi w państwach członkowskich podwoiła się, osiągając prawie milion hektarów.

Według danych z 2015 roku w skali UE jedynie 11 proc. produkcji mięsa odbywa się bez skarmiania modyfikowanymi genetycznie białkami. Polska wyróżnia się m.in. najmniejszym udziałem „wolnych od GMO” pasz służących skarmianiu drobiu (jest ich jedynie 5 proc.).

Areał upraw organicznych

Unia Europejska stara się motywować państwa członkowskie do inwestowania w rozwój organicznych upraw roślin strączkowych i upraw białkowych (tzn. wolnych od GMO). W 2016 roku unijna średnia udziału takich upraw we wszystkich uprawach organicznych wynosiła zaledwie 6 proc., a średnie trzyletnie tempo wzrostu udziału wyniosło 11 proc. W Polsce jedynie 3 proc. ogółu upraw organicznych zajmują uprawy roślin strączkowych i białkowych. Nasze średnie trzyletnie tempo wzrostu wyniosło jednak aż 29 proc., czyniąc nas jednym z najszybciej „przekształcających” swoje uprawy państw UE.

 

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej