Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych


W związku z przekazanym do Sejmu przedmiotowym projektem, którego inicjatorem jest Prezydent RP, Instytut Gospodarki Rolnej, reprezentując środowiska rolnicze oraz działając na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawia następujące stanowisko:

1) Projekt ustawy zakłada wyposażenie gmin w uprawnienie do powoływania centrów usług społecznych, którym projekt przepisuje katalog dziedzin życia społecznego, w których jednostki te stanowiłyby podmiotu pomocniczo-doradcze dla obywateli. Należy zwrócić uwagę na szerokie dopuszczalne portfolio działania postulowanych podmiotów. Projekt definiuje „usługi społeczne” jako działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. Ciężko zatem nie zgodzić się z twierdzeniem, że w praktyce powołanie takiego centrum byłoby zdublowaniem instytucji samorządowych odpowiedzialnych za usługi publiczne, które nie byłyby wyposażone we władztwo administracyjne. Należałoby się wówczas spodziewać, że początkowo zachęcenie do korzystania z usług centrów interesariusze zetknęliby się z faktyczna niemożnością realizacji swojego interesu.

2) Wnioskodawca proponuje wprowadzenie możliwości powierzania centrom realizowania zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. To z pozoru usprawniające realizację zadań rozwiązanie obarczone jest jednak wadą nierozliczalności pracowników centrów. W praktyce nie byłoby wówczas możliwości oceny przez obywateli rezultatów realizowanych zadań.

3) Projekt przewiduje, ze centra powstaną w miejsce ośrodków pomocy społecznej lub też – w zależności od wielkości gminy – niejako obejmą swoją agendą istniejące ośrodki pomocy społecznej. W ocenie Instytutu nie ma podstaw do twierdzenia, że już dziś niewydolne ośrodki pomocy społecznej mogą z powodzeniem zostać zastąpione przez instytucje o szerszej domenie działań, jeżeli na funkcjonowanie jednego centrum Wnioskodawca przewiduje kwotę między 134 a 498 tys. rocznie.

4) Jako uzasadnienie przyjęcia ustawy Wnioskodawca podaje potrzebę ujednolicenia i lepszej koordynacji działań różnych instytucji świadczących usługi społeczne m.in. w obliczu przemian demograficznych. Należy jednoznacznie podkreślić, że istnieje potrzeba niniejszego typu regulacji. Istniejące dotychczas różne formy prawno-organizacyjne działających ośrodków świadczących usługi publiczne są niejednolite i często są przyczyniają się do niesprawiedliwego traktowania obywateli (w zależności od miejsca zamieszkania). Nie ma jednak finansowej i ustrojowo-prawnej możliwości wprowadzania do polskiego samorządu organizacji wybieranych pośrednio (powoływanych przez gminy), które realizowałyby tak szeroki wachlarz zadań publicznych (z zakresu administracji rządowej i samorządowej), za które faktycznie nie ponosiłyby żadnych konsekwencji przed interesariuszami. W ocenie Instytutu byłoby to marnotrawstwo środków publicznych. Utworzone centra nie byłyby w stanie dostarczać wysokiej jakości usług społecznych.

Wobec powyższych argumentów Instytut Gospodarki Rolnej negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy.

 

Jacek Podgórski

dyrektor

Instytut Gospodarki Rolnej

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej