Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

W związku z przedłożonym przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi RP przedmiotowym projektem Instytut Gospodarki Rolnej przedstawia następujące stanowisko:

1) Rządowy projekt wprowadza dwie kluczowe zmiany w ustawie z dn. 22 lipca 2006 r. o paszach. Po pierwsze, proponuje się dodać art. 15a w brzmieniu:

"1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje plan wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych. 2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie:
1) alternatywnych źródeł białka wobec białka genetycznie zmodyfikowanego;
2) możliwości zwiększenia udziału krajowych źródeł białka w paszach;
3) działań, jakie powinny być podjęte w zakresie ograniczania importu pasz genetycznie zmodyfikowanych."

W odniesieniu do powyższej propozycji należy podkreślić, że obecnie w skali całej Unii Europejskiej trwa debata, a w jaki sposób odpowiedzieć na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na białko roślinne. W państwach członkowskich UE pod uprawę roślin wysokobiałkowych przeznacza się zaledwie 3 proc. gruntów ornych, a ponad 75 proc. zapotrzebowania na białka roślinne pokrywa się przez przywóz. Na unijne (w tym polskie zapotrzebowanie) masowo odpowiadają dostawcy z USA, którzy dyktują ceny europejskim odbiorcom i zaburzają pewność dostaw, na jaką zasługują finalni odbiorcy. Obecnie w skali całej Wspólnoty deficyt białkowy wynosi powyżej 20 mln ton rocznie i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie szybko rosnąć.

Instytut Gospodarki Rolnej od dłuższego czasu alarmuje o konieczności pobudzenia rodzimej produkcji roślin wysokobiałkowych, czemu na przeszkodzie staje mylne wyobrażenie o żywności genetycznie modyfikowanej, które niestety jest skrupulatnie pielęgnowane przez niektóre organizacje pozarządowe.

Zobowiązanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowywania planu, o którym mowa w dodawanym artykule 15a jest niewątpliwie krokiem w dobrą stronę. Z pewnością konieczne jest również podjęcie rzeczowej debaty nad wykorzystywaniem białka genetycznie modyfikowanego w hodowli zwierząt. Nie można jednak ulec szkodliwej dla polskiej produkcji rolno-spożywczej ideologii, która miałaby zmusić polskich rolników do odejścia od białka modyfikowanego już w najbliższych latach. Taki ruch byłby działaniem na szkodę całego sektora rolnego.

W opinii IGR resort rolnictwa powinien, w ślad za zaleceniami Komisji Europejskiej, wypracować kompromis pomiędzy prawami konsumenta i bezpieczeństwem żywności a wciąż utrzymującym się brakiem realnej alternatywy dla wykorzystywania do produkcji pasz genetycznie modyfikowanych roślin wysokobiałkowych.

2) Przedmiotem drugiej proponowanej zmiany jest odroczenie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego do dnia 1 stycznia 2021 r. (z pierwotnie przyjętego 1 stycznia 2019 r.). W ocenie Instytutu propozycja ta jest urealnieniem działania prawa w obliczu wciąż utrzymującego się popytu na takie pasze.

3) Należy z całą mocą podkreślić, że w świetle już obowiązujących przepisów krajowych i unijnych wytwarzane, wprowadzane do obrotu i stosowane w żywieniu zwierząt pasze, tj. materiały paszowe, dodatki, premiksy i mieszanki paszowe, muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pasze modyfikowane genetycznie nie mogą:

1) wywierać szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego;
2) być oznakowane w sposób wprowadzający konsumenta w błąd;
3) szkodzić ani wprowadzać konsumenta w błąd z powodu pogorszenia szczególnych cech produktów zwierzęcych;
4) odbiegać od paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim stopniu, że jej tradycyjne spożycie nie powoduje szkodliwych skutków odżywczych dla zwierząt lub ludzi.


Z związku z powyższymi argumentami, podtrzymując wielokrotnie artykułowane stanowisko dotyczące wykorzystywania modyfikowanych genetycznie roślin wysokobiałkowych do produkcji pasz, Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie opiniuje przedmioty projekt.

 

Jacek Podgórski

dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

 

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej