Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne produktów rolnych wszystkich państw członkowskich.

Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły otrzymać środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych". Na programy proste zostanie przekazanych 90 mln EUR natomiast na programy multi 43 mln EUR.

Finanse na programy proste:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 22,5 mln EUR, w tym:

• 12 375 tys EUR na temat 1 – programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5 (4) a, b i c rozporządzenia (UE) 1144/2014,

• 10 125 tys. EUR na temat 2 – programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno – żywnościowych i systemów jakości, o których mowa w artykule 5 (4) d rozporządzenia (UE) 1144/2014,

b) skierowane na rynek krajów trzecich 63 mln EUR, w tym:

• 14 750 tys. EUR na temat 3 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie,

• 11 600 tys. EUR na temat 4 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady i Meksyk,

• 8 450 tys. EUR na temat 5 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Afryka, Bliski Wschód lub Turcja,

• 11 600 tys. EUR na temat 6 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w tematach 3, 4 i 5,

• 12 600 tys. EUR na temat 7 – programy informacyjne i promocyjne dot. produktów mleczarskich i produktów z mięsa wieprzowego lub obu tych produktów, skierowane na rynek krajów trzecich,

• 4 000 tys. EUR na temat 8 – programy informacyjne i promocyjne dot. produktów z mięsa wołowego, skierowane na rynek krajów trzecich,

c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 4,5 mln EUR.

Produkty kwalifikowane w ramach tematów 7.i 8. znajdują się w części XVII aneksu I do rozporządzenia (EU) nr 1308/2013 w odniesieniu do produktów z mięsa wieprzowego i w części XVI aneksu I do tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów mleczarskich.

Finanse na program multi:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 15 050 tys. EUR mln EUR, w tym:

• 15 050 tys. EUR na tematA - programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości zrównoważonego rolnictwa i roli rolnictwadla działań na rzecz klimatu i środowiska,

b) skierowane na rynek wewnętrzny lub na rynek krajów trzecich 27 950 tys. EUR mln EUR,

• 15 050 tys. EUR na tematB - programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5(4) (a), (b) i (c) rozporządzenia (UE) 1144/2014,

• 12 900 tys EUR na tematC - programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno spożywczych, określonych w artykule 5(4)(d) rozporządzenia (UE) 1144/2014.

minrol.gov.pl/Riv/Fot. pixabay.com

 

133 mln euro na promocje produktów rolnych

Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne...

Więcej...
Dlaczego Polska nie zdobywa rynku mleczarskiego w Azji – Analiza błędów

Podczas IV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej mówiono dużo o możliwościach rynkowych...

Więcej...
Dyrektor IGR w Polskim Radiu 24 o sytuacji polskiego rolnictwa

Na antenie Polskiego Radia 24 o sytuacji w polskim rolnictwie oraz rywalizacji...

Więcej...
Jak handlować ziemią rolną? Specjalny raport Instytutu

Instytut Gospodarki Rolnej przygotował specjalny raport jak od 30 kwietnia tego roku według nowego prawa rolnicy mogą kupować lub sprzedawać nieruchomości rolne. Jak podkreślił dyrektor Instytutu Jacek Strzelecki celem raportu jest zaprezentowanie zasad oraz skutków zastosowania...

Więcej...

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej