Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie technologiczne, a nie jako pretekst do wprowadzania zakazów hodowli. Co zawiera „Horizon 2020”?

27 października Komisja Europejska opublikowała dokument „Horizon 2020”, roboczy program wsparcia bezpieczeństwa żywności, rolnictwa przyjaznego środowisku, gospodarowaniu wodami gruntowymi i powierzchniowymi oraz bioekonomii. Na lata 2018-2020 przewidziano łącznie ponad 1,3 miliarda euro środków.

Unijne fundusze będą przeznaczone na badania i innowacje przyczyniające się do ochrony ekosystemów, uprawę ziemi rolnej, badania genetyczne oraz adaptację do zmian klimatycznych. Ponadto z pieniędzy będą mogli skorzystać także ci, którzy promują zmianę pokoleniową na wsi, jak również stojący za projektami wspierającymi gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz umacniającymi łańcuch dostaw żywności.

Program „Horizon 2020” zawiera osobny rozdział poświęcony renesansowi obszarów wiejskich. Komisja Europejska deklaruje w nim chęć wspieranie wszystkich, także tych nierolniczych, bodźców rozwojowych unijnej wsi. Chodzi tu m.in. o wspieranie przedsiębiorczości, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia kulturalnego. Kluczowym elementem wiejskiego renesansu ma być digitalizacja. Na same platformy ułatwiające lepszą komunikację i wymianę informacji między uczestnikami rynków rolnych przeznaczono 15 milionów euro.

Dla powodzenia wiejskiego odrodzenia konieczne jest odmłodzenie unijnych obszarów wiejskich. Za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE uważane jest starzenie się prowadzących gospodarstwa rolne. Dziś jedynie 6 proc. rolników w UE jest poniżej 35. roku życia, a aż 55 proc. ma więcej niż 55 lat.

Dotychczas lekceważoną kwestią przy podziale funduszy ze Wspólnej Polityki Rolnej była wyjątkowa podatność terenów górzystych (które stanowią 15 proc. wszystkich unijnych terenów rolnych) na fluktuacje klimatyczne i gospodarcze. Okazuje się, że wsparcie tam kierowane nie jest wystarczające, aby tereny te utrzymywały i modernizowały produkcję rolno-spożywczą.

Komisja Europejska pochyla się także nad zagadnieniem dbałości o dobrostan zwierząt. Deklaruje w tym aspekcie większe wsparcie na wykorzystanie nowych technologii oraz wzbogacanie parametrów produkcji właśnie o wskaźniki dobrostanu zwierząt oraz monitoring poziomu stresu zwierząt. Ważnym i często pomijanym czynnikiem decydującym o dobrostanie zwierząt jest według Komisji poziom zanieczyszczenia powietrza w okolicach hodowli. Nowe modele dbałości o dobrostan miałyby się opierać na pełnej informacji dla klienta odnośnie do kupowanego produktu. Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie technologiczne, a nie jako pretekst do wprowadzania zakazów hodowli.

 

 

swiatrolnika.info
fot. pixabay.com
    

Spotkanie ministrow rolnictwa z panstw Europy Środkowej

Dziś na Węgrzech (w Wyszehradzie) odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4).

Więcej...
Ekoterroryzm coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Wywiad ze Szczepanem Wojcikiem

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej udzielił wywiadu dla portalu wmeritum.pl na temat zjawiska ekoterroryzmu, które...

Więcej...
133 mln euro na promocje produktów rolnych

Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne...

Więcej...
Dlaczego Polska nie zdobywa rynku mleczarskiego w Azji – Analiza błędów

Podczas IV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej mówiono dużo o możliwościach rynkowych...

Więcej...

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej