W piątek 29 listopada Senat RP przyjął ustawę o nasiennictwie bez poprawek. Wdraża ona 31 dyrektyw, 7 decyzji i 2 rozporządzenia Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża 31 dyrektyw, 7 decyzji i 2 rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie rejestracji odmian uprawnych, wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych, zasad etykietowania i oznaczania materiału siewnego, obrotu i kontroli materiału siewnego.

Przyjęta ustawa umożliwi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 104 ust. 11) w przypadku uzyskania danych potwierdzających nieprzydatność danej odmiany do uprawy w warunkach polskich lub zagrożeń dla ludzi, zwierząt, czy też środowiska wprowadzenie zakazu stosowania materiału siewnego tej odmiany. Wpis do krajowego rejestru odmian następuje po przeprowadzeniu odpowiednich badań (OWT – odrębność, wyrównanie, trwałość; WGO – wartość gospodarcza odmiany).

Z obecnych 87 senatorów za ustawą bez żadnych poprawek głosowało 45, przeciw 36, wstrzymało się 6.

– W Polsce jest utrzymywany państwowy system doświadczalnictwa odmianowego porejestrowego, czyli tego, który już po zarejestrowaniu bierze rośliny do oceny i określa ich przydatność dla polskich warunków w poszczególnych województwach 

– wyjaśnił Jan Krzysztof Ardanowski.

Każdego roku testuje się w ten sposób kilkaset nowych odmian. Efektem prac kontrolerów jest sporządzanie co roku listy odmian zalecanych takich, które najlepiej wykorzystują warunki glebowe, klimatyczne w danym województwie.

– To są listy publiczne, nagłaśniane przez doradztwo rolnicze, izby rolnicze. One są do dyspozycji. (...) Problem polega na tym, że polscy rolnicy nie bardzo chcą z niego korzystać. Utrzymujemy system, z którego rolnicy słabo korzystają 

– zaznaczył Jan Ardanowski. 

– Mamy dużo odmian krajowych i należy szukać tych odmian krajowych, bo one uwzględniają w procesie hodowli właśnie to ryzyko, jakie może być związane z naszym klimatem. Trzeba umieć z tego korzystać. Ten system jest, działa

– podkreślił Ardanowski.

 

Reporter: Paweł Biczak

Zdjęcia i montaż: Janusz Kojro/swiatrolnika.info

 

Fot.: swiatrolnika.info

Spotkanie ministrow rolnictwa z panstw Europy Środkowej

Dziś na Węgrzech (w Wyszehradzie) odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4).

Więcej...
Ekoterroryzm coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Wywiad ze Szczepanem Wojcikiem

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej udzielił wywiadu dla portalu wmeritum.pl na temat zjawiska ekoterroryzmu, które...

Więcej...
133 mln euro na promocje produktów rolnych

Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznaczy 133 mln euro na programy informacyjne i promocyjne...

Więcej...
Dlaczego Polska nie zdobywa rynku mleczarskiego w Azji – Analiza błędów

Podczas IV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej mówiono dużo o możliwościach rynkowych...

Więcej...

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej