Kolejne podnoszenie standardów hodowli zwierząt futerkowych

Instytut Gospodarki Rolnej | 18 grudzień 2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który ma za zadanie wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. Dotyczy ono warunków hodowli zwierząt oraz handlu nimi na terenie Unii Europejskiej. Wśród szeregu przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich znalazły się także i te podnoszące jakość hodowli zwierząt futerkowych.

W słowniku pojęć projekt ustawy przypomina polski stan prawny, w którym za zwierzęta futerkowe uznaje się lisa pospolitego, norkę amerykańską, tchórza, jenota, nutrię, szynszylę oraz królika, utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

Według proponowanej ustawy hodowla zwierząt futerkowych będzie włączona do reżimu przepisów dotyczących zasad prowadzenia książka hodowlanych i rejestrów, prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz wymagań stawianych zwierzętom wykorzystywanym do rozrodu. Minister rolnictwa będzie organem kompetentnym do zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, a także nakładania i cofania środków określonych w rozporządzeniu 2016/1012 w przypadku gdy kontrolowane podmioty naruszą przepisy tego rozporządzenia. Kontrole rządowe będą prowadzone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Przepisy nakładają obowiązek prowadzenia oceny wartości użytkowej stad zwierząt futerkowych. Będzie się to wiązało z obowiązkiem uiszczania opłaty. Opłaty będą także pobierane za wpisy do ksiąg hodowlanych oraz świadczenie usług laboratoryjnych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Szacuje się, że z tych tytułów rocznie do budżetu państwa wpływać będzie niespełna 4 mln złotych.

Obowiązek dostosowania się do przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich obejmie 48 organizacji - związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi hodowlane lub rejestry drobiu, zwierząt futerkowych oraz pszczół.

Zobacz też:

Prezes IGR: Morawiecki stawia na pierwszym miejscu interesy gospodarcze Polski i polskich przedsiębiorców

Mateusz Morawiecki stawia na pierwszym miejscu interesy gospodarcze Polski i polskich przedsiębiorców. Do tego chyba nie da się nabierać na odrealnione postulaty i niepoparte faktami argumenty różnych szkodliwych środowisk. Chcę w to wierzyć. - przekonuje prezes Jacek Podgórski

Mizerne perspektywy dla unijnego rolnictwa

Z raportu „EU Agricultural Outlook 2017-2030” wynika, że w rozwijającej się Wspólnocie coraz mniej obywateli ma zamiar wiązać swoją przyszłość z rolnictwem, a cały sektor czekają kolosalne zmiany w zdolnościach produkcyjnych.

Kolejne podnoszenie standardów hodowli zwierząt futerkowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który ma za zadanie wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. Dotyczy ono warunków hodowli zwierząt oraz handlu nimi na terenie Unii Europejskiej. Wśród szeregu przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich znalazły się także i te podnoszące jakość hodowli zwierząt futerkowych.

KONTAKT Z INSTYTUTEM

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

 
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej