Mizerne perspektywy dla unijnego rolnictwa

Instytut Gospodarki Rolnej | 20 grudzień 2017

Z opublikowanego w połowie grudnia przez Komisję Europejską raportu „EU Agricultural Outlook 2017-2030” wynika, że w rozwijającej się Wspólnocie coraz mniej obywateli ma zamiar wiązać swoją przyszłość z rolnictwem, a cały sektor czekają kolosalne zmiany w zdolnościach produkcyjnych. Siła robocza w sektorze rolnym do roku 2030 skurczy się o 28 punktów procentowych. Rolnictwo jako cała część gospodarki odnotuje tez potężny regres dochodów.

Siła robocza w rolnictwie będzie średnio kurczyła się o 3,2 proc. rocznie. W 2030 roku w rolnictwie ma pracować jedynie 6,6 mln obywateli państw członkowskich UE. Przyczyny tego spodziewanego spadku należy doszukiwać się w zmianach strukturalnych sektora rolno-spożywczego oraz lepszych perspektywach zatrudnienia w innych branżach. Mieszkańcy UE masowo migrują do miast, porzucając często rodzinne tradycje gospodarowania na wsi.

Zmiany strukturalne w produkcji rolno-spożywczej będą polegały na coraz większym skupianiu inwestycji na nowych technologiach, które zapewnią rolnikom tzw. precyzyjne gospodarowanie oraz digitalizację wielu aspektów upraw i hodowli. Z drugiej strony pojawia się nacisk na kierowanie środków (także tych unijnych) na nieco inne aspekty rozwoju rolnictwa, co przełoży się na poszukiwanie oszczędności w redukcjach etatów. Już dziś Komisja Europejska najchętniej widzi przyszłość wspólnotowego rolnictwa w programach pro-środowiskowych oraz w zwiększanie efektywności systemów irygacyjnych.

Komisja szacuje, że koszty prowadzenia gospodarstw rolnych (w tym między innymi koszty energii oraz środków ochrony roślin) wzrosną do roku 2030 średnio o 30 punktów procentowych. Skokowego wzrostu unijni rolnicy mogą się spodziewać już w najbliższych latach.

Ci rolnicy z państw członkowskich, którym uda się przetrwać trudne lata (dla rolników z Polski zaczną się one w pierwszej połowie lat dwudziestych, kiedy to poważnie skurczą się środki ze Wspólnej Polityki Rolnej), odnotują wzrost dochodów. Przy tak drastycznym spadku chętnych do pracy w rolnictwie, dochód na pracownika wzrośnie. Niestety jedynie o niewiele ponad jeden punkt procentowy.

Zobacz też:

Prezes IGR: Morawiecki stawia na pierwszym miejscu interesy gospodarcze Polski i polskich przedsiębiorców

Mateusz Morawiecki stawia na pierwszym miejscu interesy gospodarcze Polski i polskich przedsiębiorców. Do tego chyba nie da się nabierać na odrealnione postulaty i niepoparte faktami argumenty różnych szkodliwych środowisk. Chcę w to wierzyć. - przekonuje prezes Jacek Podgórski

Mizerne perspektywy dla unijnego rolnictwa

Z raportu „EU Agricultural Outlook 2017-2030” wynika, że w rozwijającej się Wspólnocie coraz mniej obywateli ma zamiar wiązać swoją przyszłość z rolnictwem, a cały sektor czekają kolosalne zmiany w zdolnościach produkcyjnych.

Kolejne podnoszenie standardów hodowli zwierząt futerkowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który ma za zadanie wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. Dotyczy ono warunków hodowli zwierząt oraz handlu nimi na terenie Unii Europejskiej. Wśród szeregu przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich znalazły się także i te podnoszące jakość hodowli zwierząt futerkowych.

KONTAKT Z INSTYTUTEM

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

 
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej