Portugalia: miliony euro od rządu na pomoc rolnikom

Instytut Gospodarki Rolnej | 5 stycznia 2018

300 portugalskich rolników zwróciło się do rządu po dodatkowe odszkodowania za straty poniesione podczas pożarów lasów, jakie rozpoczęły się w październiku 2017 roku. O rekompensaty wystąpili ci, których wartość zniszczeń przekracza 5 000 euro - poinformował portugalski wiceminister rolnictwa, leśnictwa i rozwoju wsi Luis Medeiros Vieira. Wcześniej właściciele gruntów leśnych otrzymali już rekompensaty w łącznej wysokości ponad 40 milionów euro.

W czerwcu, według portugalskiego resortu rolnictwa, przyznano ogółem 5, 44 miliona euro dla 2 638 rolników, którzy ponieśli straty, w wyniku ogromnych pożarów. Natomiast w ciągu całego roku rząd Portugalii wypłacił ogółem ponad 40 milinów euro.  Pomoc objęła ponad 20 500 osób, które poniosły straty w wyniku kataklizmu. To dokładnie 37,68 mln euro wypłacone przez Ministerstwo Rolnictwa wraz z kwotą 3,78 mln euro, które zostało wypłacone przez Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej dla 6 025 właścicieli lasów. W dotychczasowych transzach rekompensaty zostały wypłacone w całości poniesionych strat w przypadku wniosków o wartości do 5 000 euro, w wysokości 85 procent w widełkach między 5 000 euro, a 50 000 euro oraz 50 procent , gdy kwota strat wyniosła ponad 400 000 euro.

Rolnicy, którzy ubiegali się o rekompensatę w wysokości do 1053€ otrzymali ją w całości jeszcze w 2017 roku, natomiast ci, którzy złożyli wnioski o  odszkodowania w wysokości do 5 000 euro, otrzymali 75% w 2017 roku, a pozostałe 25% w styczniu 2018 , po przeprowadzeniu kontroli, powiedział Vieira.

Jak poinformował sekretarz stanu, podczas wizyty w jednym z centrum dystrybucji żywności utworzonym po pożarach, całkowita kwota dodatkowych rekompensat wyniosła ponad 12 milionów euro. Termin składania wniosków miał zakończyć się 15 grudnia, jednak rząd przedłużył termin składania o tydzień do 22 grudnia. Całość środków przeznaczonych na ten cel miała wynieść wedle finalnych szacunków 15 milionów euro, wniosków jednak było mniej.

Według  wiceministra, urzędnicy już są na miejscu, oceniając szkody i sprawdzając zadeklarowane straty, w celu zapewnienia "rygoru i przejrzystości" w procesie wypłaty środków.

Xavier Viegas, ekspert ds. pożarów Uniwersytetu w Coimbrze powiedział, że Portugalia potrzebuje długoterminowej strategii w sprawie zwalczania pożarów. Eksperci uważają, że za tak duże pożary odpowiadają zarówno poprzednie jak i obecny rząd. Katastrofa nie rozprzestrzeniłaby się w tak dużej skali, w przypadku odpowiedniego zarządzania lasami.

Portugalia powinna otrzymać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwrot części środków przeznaczonego na rekompensaty dla właścicieli lasów.

Pożary lasów w Portugalii pochłonęły ponad 520 000 hektarów lasów. Tegoroczny jest największym pożarem w historii Portugalii. Straty w portugalskich lasach to blisko 60 procent całej powierzchni leśnej, która ucierpiała w 2017 roku, w wyniku pożarów w Unii Europejskiej. W wyniku tego kataklizmu, który miał miejsce w czerwcu i w połowie października ucierpiało kilkaset osób, a ponad 100 straciło życie.

Zobacz też:

Wójcik: Polska wieś wpisuje się w większość priorytetów Komisji Europejskiej

Komisja Europejska szacuje, że do 2030 roku możemy spodziewać się skokowego wzrostu cen energii i środków ochrony roślin. Mowa tu nawet o 30 punktach procentowych. Niestety w Polsce cały czas mówi się jedynie o tym, czy ceny wody wzrosną w tym czy w przyszłym roku. Nikt nie ma odwagi powiedzieć opinii publicznej, że w przeciągu dekady ceny na pewno wzrosną i to bardzo.

Portugalia: miliony euro od rządu na pomoc rolnikom

300 portugalskich rolników zwróciło się do rządu po dodatkowe odszkodowania za straty poniesione podczas pożarów lasów, jakie rozpoczęły się w październiku 2017 roku. O rekompensaty wystąpili ci, których wartość zniszczeń przekracza 5 000 euro - poinformował portugalski wiceminister rolnictwa, leśnictwa i rozwoju wsi Luis Medeiros Vieira.

Plaga suszy we Włoszech i Hiszpanii szansą dla polskiego rolnictwa w 2018 roku?

Krytyczna sytuacja na południu Europy rzutuje na wzrost cen produktów spożywczych, a także ich mniejszą dostępność. Lato 2017 było rekordowo suche, na terenach półwyspów Apenińskiego i Iberyjskiego.

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej