Witamy
Instytut Gospodarki Rolnej (IGR) to pierwszy w Polsce rolniczy i niezależny komitet doradczy o charakterze think tank. Jako polska organizacja pozarządowa na bieżąco monitoruje oraz analizuje prace prawodawcze z zakresu gospodarki rolnej, a wiedzą na ten temat dzieli się z mediami, naukowcami, opinią publiczną, politykami oraz urzędnikami. Instytut we współpracy z ekspertami oraz politycznymi decydentami przygotowuje strategie i założenia koncepcji polityki gospodarki rolnej. Ponadto prowadzi niezależne badania z tego obszaru. Wszystkie działania Instytutu mają na celu wspieranie polskich branż rolnych w działaniach rozwojowych i promocyjnych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Instytut aktywnie uczestniczy także w procesie tworzenia prawa na różnych etapach jego powstawania, począwszy od wyrażania opinii i sugestii legislacyjnych dla ministerstw, dla publicznych instytucji aż po prace ustawodawcze w Sejmie i Senacie.


ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Dr Agnieszka Sobczak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, specjalista prawa fundacji i prawa stowarzyszeń. Jej praca doktorska poświęcona była Statusowi prawnemu organizacji pożytku publicznego, promotorem pracy był prof. dr hab. Henryk Cioch, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.

Dr hab. Helena Kisilowska, prof. nadzw.

Dyrektor Kolegium i Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Na Politechnice Warszawskiej w latach 2002-2012. Kierownik Katedry Administracji na Wydziale Administracji i Finansów Wszechnicy Polskiej w latach 2013-2015. Autor, redaktor naukowy i współautor 180 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Hubert Waligóra

Naukowiec w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym jego kierunkiem badawczym jest agrotechnika roślin zbożowych, w tym kukurydzy. Prowadzi wykłady z podstaw produkcji rolniczej, podstaw produkcji roślinnej, zbóż i oleistych jako surowca dla przemysłu oraz postępu biologicznego i technologicznego.

Prof. dr hab. Ryszard Cholewa

Od 1997 roku profesor zwyczajny. W latach 1991-2006 Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wykładowca przedmiotów: „Hodowla zwierząt futerkowych”,” Chów i hodowla zwierząt futerkowych”, „Użytkowanie zwierząt futerkowych”, ”Hodowla i użytkowanie zwierząt futerkowych” (zootechnika); „Bioróżnorodność zwierząt futerkowych” (biologia).

Dr hab. Dorota Kowalska, prof. nadzw.

Dr. hab. Dorota Kowalska prof. nadzw. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego od początku pracy zawodowej brała czynny udział w badaniach z zakresu chowu i hodowli mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. Jej zainteresowania badawcze skupiały się na opracowaniu technologii produkcji królików ras mięsnych z uwzględnieniem dobrostanu.

Dr Katarzyna Kępka

Adwokat, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo międzynarodowe publiczne, specjalista prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego i administracyjnego.

Dlaczego Polska nie zdobywa rynku mleczarskiego w Azji – Analiza błędów

Podczas IV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej mówiono dużo o możliwościach rynkowych...

Więcej...
ASF a sprawa polska - ANALIZA

Choroba afrykański pomór świń (ASF) ujawniła, jaki jest w Polsce poziom wiedzy i świadomości jej skutków, przetestowała sprawność reakcji służb państwa w walce z nią oraz oceniła przydatność obowiązujących regulacji prawnych w walce z chorobami zakaźnymi wśród zwierząt. Nasuwają się ciekawe wnioski...

Więcej...
Jak handlować ziemią rolną? Specjalny raport Instytutu

Instytut Gospodarki Rolnej przygotował specjalny raport jak od 30 kwietnia tego roku według nowego prawa rolnicy mogą kupować lub sprzedawać nieruchomości rolne. Jak podkreślił dyrektor Instytutu Jacek Strzelecki celem raportu jest zaprezentowanie zasad oraz skutków zastosowania...

Więcej...
Raport o uboju rytualnym autorstwa IGR

Instytut Gospodarki Rolnej opracował raport dotyczący uboju na potrzeby wspólnot religijnych. W dokumencie przedstawiono rys kulturowy oraz uwarunkowania prawne. Szczególnie ciekawa jest część dotycząca potencjału ekonomicznego dla polskiej branży mięsnej produkcji mięsa koszernego i halal.

Więcej...
Technologia na ratunek rolnictwu i ludziom - ANALIZA

Do roku 2050 liczba ludzi na świecie ma osiągnąć 9,7 mld, co oznacza, że rolnicy będą musieli produkować żywność dla dodatkowych 2,4 mld ludzi. Szacuje się, że globalna produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć o 60-110 proc. Ziemi nie przybędzie. Zdaniem naukowców i ekspertów jedyna nadzieja w technologii.

Więcej...
Instytut o węglowej akcyzie w "Rzeczpospolitej”

Istytut Gospodarki Rolnej zabrał głos w ważnej sprawie dla polskich producentów rolno-spożywczych, rolników oraz hodowców. Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, polegające na zniesieniu dla producentów rolno-spożywczych (choć nie tylko dla nich) od 1 stycznia 2017 roku przywileju zwolnienia zapłaty akcyzy za wyroby węglowe wykorzystywane do opału lub jako źródło energii do produkcji.

Więcej...

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej