Witamy
Instytut Gospodarki Rolnej (IGR) to pierwszy w Polsce niezależny Think Tank o profilu rolniczym. Jako organizacja pozarządowa na bieżąco monitoruje oraz analizuje prace prawodawcze z zakresu gospodarki rolnej, informując o swoich działaniach opinię publiczną, polityków, urzędników oraz środowiska naukowe. Instytut we współpracy z ekspertami oraz politycznymi decydentami przygotowuje strategie i założenia polskiej gospodarki rolnej. W tym przedmiocie prowadzi także własne niezależne badania. Wszystkie działania instytutu mają na celu wspieranie rozwoju i promocję polskich branż rolnych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Instytut aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach powstawania aktów prawa, dbając o najlepiej rozumiane interesy polskich rolników.


By być bliżej rolników – cele funkcjonowania IGR. Jacek Podgórski dla Świata Rolnika

 

Czasem jedno słowo w ustawie decyduje o tym, że produkcja będzie opłacalna, bądź nie – dyrektor Jacek Podgórski rozmawia o zadaniach IGR. 

Więcej...
Niebezpieczne lato. List prezesa KRUS

Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów - pisał prezes KRUS.

Więcej...
ARiMR: Ostateczny termin złożenia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można składać do 25 czerwca.

Więcej...
Pieniądze wypłacone. Kary nie będzie

ARiMR wypłaciła rolnikom 14,255 mld zł, czyli 97,58 proc. szacowanej puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.

Więcej...
Na Obszarach Szczególnie Narażonych rolnictwo jest zagrożone

W trakcie wprowadzania nowych regulacji całkowicie pominięto konsultacje z zainteresowanymi - donoszą Izby Rolnicze.

Więcej...
Majowe ceny produktów rolnych

W maju, w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny prawie wszystkich podstawowych produktów rolnych. 

Więcej...
Szczepan Wójcik: Czy ekoterroryzm zagraża Polskiemu rolnictwu?

Ekoterroryzm to pojęcie, które staje się coraz bardziej powszechne wśród polskich rolników, hodowców, producentów, a także deweloperów.

Wszystkie video..
ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Dr Agnieszka Sobczak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, specjalista prawa fundacji i prawa stowarzyszeń. Jej praca doktorska poświęcona była statusowi prawnemu organizacji pożytku publicznego, promotorem pracy był prof. dr hab. Henryk Cioch, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.

Dr hab. Helena Kisilowska, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczo-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Autor, redaktor naukowy i współautor ok 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa Unii Europejskiej w tym: Prawo mieszkaniowe (2015), Prawo budowlane (2012)

Prof. dr hab. Hubert Waligóra

Naukowiec w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główny kierunek prowadzonych badań to agrotechnika roślin zbożowych (w tym kukurydzy). Prowadzi wykłady z podstaw produkcji rolniczej, podstaw produkcji roślinnej, zbóż i oleistych jako surowca dla przemysłu oraz postępu biologicznego i technologicznego. Autor 379 publikacji w tym 101 oryginalnych prac, oraz 246 artykułów

Dr hab. Dorota Kowalska, prof. nadzw.

Dr. hab. Dorota Kowalska prof. nadzw. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Od początku pracy zawodowej brała czynny udział w badaniach z zakresu chowu i hodowli mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. Jej zainteresowania badawcze skupiały się na opracowaniu technologii produkcji królików ras mięsnych z uwzględnieniem dobrostanu.

Dr Katarzyna Kępka

Jej praca doktorska poświęcona była prawno-międzynarodowym aspektom zmian klimatu. Promotorem pracy była prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, a recenzentami prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean oraz prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Ukończyła również aplikację sędziowską. W swoim dorobku zawodowym posiada wieloletnie doświadczenie pracy w sądownictwie.

   

Kontakt z Instytutem

Zapraszamy do współpracy. DOŚWIADCZENIE, które poprowadzi Cię na każdym kroku.

 

+48 (22) 299 70 35

biuro@instytutrolny.pl

2016 © Instytut Gospodarki Rolnej